ຄູ່ຮັກຈາກ ບໍລິສັດລົດໄຟ ໃນ ສ.ປ ຈີນ ຕົກລົງແຕ່ງງານພ້ອມກັນ 10 ຄູ່ ພ້ອມຈັດພິທີ ແຕ່ງງານ ຂະນະລົດໄຟ ກຳລັງແລ່ນ

ຄູ່ຮັກຈາກ ບໍລິສັດລົດໄຟ ໃນ ສ.ປ ຈີນ ຕົກລົງແຕ່ງງານພ້ອມກັນ 10 ຄູ່ ພ້ອມຈັດພິທີ ແຕ່ງງານ ຂະນະລົດໄຟ ກຳລັງແລ່ນ

ຄູ່ຮັກຈາກ ບໍລິສັດລົດໄຟ ໃນ ສ.ປ ຈີນ ຕົກລົງແຕ່ງງານພ້ອມກັນ 10 ຄູ່ ພ້ອມຈັດພິທີ ແຕ່ງງານ ຂະນະລົດໄຟ ກຳລັງແລ່ນ

ຢາກຈັດແບບນີ້ ເທິງຂະບວນລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຫຼືບໍ່?
10 ຄູ່ຮັກຈາກ ບໍລິສັດລົດໄຟ ໃນ ສ.ປ ຈີນ ຕົກລົງແຕ່ງງານພ້ອມກັນ 10 ຄູ່

ພ້ອມຈັດພິທີ ແຕ່ງງານ ຂະນະລົດໄຟ ກຳລັງແລ່ນ ອອກຈາກເມືອງ ຊີອານ ພາກເຫນືອ ຂອງ ສ.ປ ຈີນ ໃນວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ.

.

ທີ່ມາ: People’s Daily,China

 

ຂ່າວ ບັນເທີງ