ຄູ່ຊີວິດ ມີໄວ້ໃຫ້ຮັກ,ໃຫ້ອະໄພ, ບໍ່ແມ່ນມີໄວ້ເພື່ອເອົາຊະນະກັນ 

ຄູ່ຊີວິດ ມີໄວ້ໃຫ້ຮັກ,ໃຫ້ອະໄພ, ບໍ່ແມ່ນມີໄວ້ເພື່ອເອົາຊະນະກັນ 

ຄູ່ຊີວິດ ມີໄວ້ໃຫ້ຮັກ,ໃຫ້ອະໄພ, ບໍ່ແມ່ນມີໄວ້ເພື່ອເອົາຊະນະກັນ

ຄວາມຮັກບໍ່ມີສູດກຳນົດ ບໍ່ມີຫຍັງຖືກບໍ່ມີຫຍັງຜິດຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າຄົນສອງຄົນຈະບໍລິຫານຈິດໃຈໄປໃນທິດທາງໃດ ອັນສຳຄັນແມ່ນເມື່ອໄດ້ເປັນຄູ່ສົມລົດແລ້ວໃຫ້ຖືວ່າເປັນ “ຄູ່ຊີວິດ” ທີ່ຕ້ອງຄ່ອຍປັບຕົວເຂົ້າຫາກັນພ້ອມກັນສ້າງສາຄອບຄົວໃຫ້ມີໃນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການແຕ່ຈົ່ງຢ່າໃຫ້ເປັນພຽງ “ຊີວິດຄູ່” ທີ່ຢູ່ນໍາກັນໄປພຽງສືບມື້ແລ້ວບໍ່ພາກັນສ້າງສາ ແຖມບໍ່ປານີປານອມກັນຈ້ອງແຕ່ຈະເອົາຊະນະກັນ ໃຫ້ຄິດສະເໝີວ່າຄູ່ຮັກ ບໍ່ແມ່ນຄູ່ແຂ່ງ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເອົາຊະນະ.

+ ຄວາມຮັກບໍ່ແມ່ນການ “ຄອບຄອງ” ອີກຝ່າຍ ແຕ່ຄືການ “ເຂົ້າໃຈ” ອີກຝ່າຍ.

+ ຄວາມຮັກຕ້ອງການຄວາມ “ອົບອຸ່ນ” ແຕ່ບໍ່ຫຼາຍເກີນໄປຈົນ “ອຶດອັດ”.

+ ສິ່ງທີ່ຜູ້ຊາຍຢາກໄດ້ ຄື: ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຄວາມໄວ້ໃຈ, ການສະໜັບສະໜູນ, ການເຫັນດີນຳ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບ.

+ ສິ່ງທີ່ຜູ້ຍິງຢາກໄດ້ ຄື: ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໂຣແມນຕິກ, ຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈ.
+ ບັນຫາໃຫຍ່ໃນຊີວິດຄູ່ ຄື: ການເງິນ, ການນອກໃຈ, ການສື່ສານ ແລະ ການພະຍາຍາມບັງຄັບອີກຝ່າຍຫຼາຍເກີນໄປ.

+ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເພີ່ມໃນການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ ຄື: ເພີ່ມການໃສ່ໃຈຄວາມປ່ຽນໄປຂອງຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, ເພີ່ມການເບິ່ງຂໍ້ດີຂອງຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, ເພີ່ມການເວົ້າຈາໃນດ້ານບວກ ຂອງຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ.

+ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຫຼຸດໃນການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ ຄື: ຫຼຸດການປຽບທຽບຄູ່ຊີວິດຂອງຄົນອື່ນ, ຫຼຸດການຄາດເດົາເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເຂົ້າໃຈຜິດ, ຫຼຸດການຕຳໜິວິຈານຄູ່ຊີວິດໃນແງ່ລົບ.

+ ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດໃນການໃຊ້ຊີວິດຄູ່: ຄິດເຖິງຂໍ້ດີຂອງອີກຝ່າຍໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ, ຊື່ນຊົມຂໍ້ເດັ່ນຂອງອີກຝ່າຍໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ, ເຂົ້າໃຈຄວາມລຳບາກຂອງອີກຝ່າຍໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ໃຫ້ອະໄພຂໍ້ເສຍຂອງອີກຝ່າຍໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ.

+ ສິ່ງທີ່ຄວນມີໜ້ອຍໃນຊີວິດຄູ່ ຄື: ການຄິດເລັກຄິດນ້ອຍ, ການເຝົ້າຈັບຜິດ, ບໍ່ເຊຶ່ອໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຂາດຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ກຽດກັນ.

+ ການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ປະໂຫຍກທີ່ຕ້ອງເວົ້າຢູ່ສະເໝີ ກໍ່ຄື: ຂ້ອຍຂໍໂທດ / ຂ້ອຍຜິດໄປແລ້ວ, ຂ້ອຍ ເຊື່ອໃຈເຈົ້າ, ຂ້ອຍພູມໃຈໃນໂຕເຈົ້າ, ຂ້ອຍຮັກເຈົ້າ.

ສະນັ້ນ ເລື່ອງຄອບຄົວບໍ່ມີໃຜຖືກ ແລະ ບໍ່ມີໃຜຜິດ, ມີແຕ່ຮັກ ແລະ ຫວັງດີຕໍ່ກັນ, ຫາກຄົນໃນເຮືືອນຮ່ວມໃຈກັນ, ເຫດໃດໜ້າທີ່ວຽກງານຊິບໍ່ຈະເລີນ,

ເຫດໃດຄົນໃນເຮືອນຊິບໍ່ມີຄວາມສຸກ, ເພາະເຮືອນນັ້ນເປັນທີ່ຮັກສາ ບໍ່ແມ່ນເປັນທີ່ຮ້າງຫ່າງກັນ. ເພາະຄູ່ຊີວິດ ບໍ່ແມ່ນຄູ່ແຂ່ງ ທີ່ຕ້ອງຈະເອົາຊະນະກັນໄປເຮັດຫຍັງ “ຄົນຮັກມີໄວ້ຮັກ ຢູ່ນຳແລ້ວມີຄວາມສຸກ ບໍ່ແມ່ນຢູ່ນຳແລ້ວທຸກໃຈ ຈົນຫາຄວາມສຸກບໍ່ໄດ້”

 

ຂໍ້ຄິດ