ຄວາມເຊື່ອ

ຄູ່ຊີວິດຄູ່ ໝາຍເຖີງການດູແລເທັກແຄກັນ ແລະ ກັນ ຈື່ງຈະຢູ່ນຳກັນໄດ້ດົນ

ຄູ່ຊີວິດຄູ່ ໝາຍເຖີງການດູແລເທັກແຄກັນ ແລະ ກັນ ຈື່ງຈະຢູ່ນຳກັນໄດ້ດົນ

ຄຳວ່າ ຄູ່ຊີວິດ ໃນຄວາມຄິດແຕ່ລະຄົນນັ້ນ ມັກຈະມີຄວາມຄິດແຕກຕ່າງກັນ ແລ້ວແຕ່ລະບຸກຄົ

ບາງຄົນຄິດວ່າຊີວິດຄູ່ຄຶການໄດ້ຮັກ ໄດ້ມີຄວາມສຸກ ໄດ້ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົວເອງ

ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວນັ້ນ ຊີວິດຄູ່ຄື ມັນເປັນອີຫຍັງທີ່ເລິກຊື້ງຫຼາຍກວ່ານັ້ນ

ຢ່າລືມວ່າການຈະໃຊ້ຊີວິດຄູ່ນັ້ນ ຄືການຕົກລົງປົງໃຈກັນ ລະຫວ່າງຄົນສອງຄົນ ຈະຢູ່ນຳກັນໄປຈົນວັນຕາຍ

ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາຈະຕ້ອງດູແລກັນ ແລະ ກັນໃຫ້ຫຼາຍໆ ເຂົ້າໃຈກັນ ແຄຄວາມຮູ້ສຶກກັນ

ການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນ ບໍ່ວ່າຈະທຸກ ຫຼື ສຸກ ກໍຈະບໍ່ຖີ້ມກັນໄປໃສ

ແບບນີ້ຈື່ງຈະເອີ້ນວ່າຮັກທີ່ແທ້ຈິງ ບໍ່ແມ່ນວ່າຮັກໄປວັນໆ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍເທັກແຄ ດູແລເອົາໃຈໃສ່ກັນ

ຖ້າແບບນັ້ນ ກໍບໍ່ສາມາດເອີ້ນວ່າຄູ່ຊີວິດດອກສຸດທ້າຍນີ້ຝາກເຖີງຄູ່ຮັກທັງຫຼາຍຈົ່ງຮັກກັນ

ດູແລເທັກເເຄກັນ ມອບສີ່ງດີໆຕໍ່ກັນ ແລ້ວເຈົ້າກັບຄົນຮັກຈະມີຄວາມສຸກກັນ.