ຄືນຄວາມຝັນທີ່ບົ່ງບອກເລື່ອງດີເລື່ອງຮ້າຍ ໃຫ້ແກ່ຕົວເຮົາເອງ ແລະ ບົ່ງບອກໃຫ້ແກ່ ຍາດພີ່ນອງ

ຄືນຄວາມຝັນທີ່ບົ່ງບອກເລື່ອງດີເລື່ອງຮ້າຍ ໃຫ້ແກ່ຕົວເຮົາເອງ ແລະ ບົ່ງບອກໃຫ້ແກ່ ຍາດພີ່ນອງ

ຄືນຄວາມຝັນທີ່ບົ່ງບອກເລື່ອງດີເລື່ອງຮ້າຍ ໃຫ້ແກ່ຕົວເຮົາເອງ ແລະ ບົ່ງບອກໃຫ້ແກ່ ຍາດພີ່ນອງ

ທ່ານຮູ້ແລ້ວບໍ່ ວ່າຄວມຝັນຄືນໃດຈະບົ່ງບອກລາງດີ ລາງຮ້າຍ ໃຫ້ແກ່ຕົວເຮົາເອງ ແລະ ບົ່ງບອກໃຫ້ແກ່ ຍາດພີ່ນອງ .

ມື້ນີ້ຈະພາມາຮູ້ຈັກ ຕາມຄວາມເຊື່ອບູຮານ ວ່າຝັນຄືນໃດ ບົ່ງບອກລາງດີ ລາງຮ້າຍ ໃຫ້ໃຜ? ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ :

1.ຝັນຄືນວັນອາທິດ : ຕາມຄຳທຳນາຍໄດ້ບອກວ່າ ສີ່ງທີ່ໃຜຝັນນັ້ນ ດີ ຫຼື ຮ້າຍ ໄດ້ແກ່ຄົນອື່ນໆ.

2.ຝັນຄືນວັນຈັນ : ຕາມຄຳທຳນາຍໄດ້ບອກວ່າ ດີ ຫຼື ຮ້າຍ ຄວາມຝັນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ແກ່ ຍາດພີ່ຕິນ້ອງ ຂອງຜູ້ຝັນ.

3.ຝັນຄືນວັນອັງຄານ : ຕາມຄຳທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ດີ ຫຼື ຮ້າຍ ຂອງຄວາມຝັນເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ແກ່ ພໍ່ແມ່ພີ່ນອງຂອງຜູ້ຝັນ.

4.ຝັນຄືນວັນພຸດ : ຕາມຄຳທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ດີ ຫຼື ຮ້າຍ ຄວາມຝັນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ແກ່ ລູກ , ເມຍ ແລະ ຜົວ ຂອງຜູ້ຝັນ.

5.ຝັນຄືນວັນພະຫັດ : ຕາມຄຳທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ດີ ຫຼື ຮ້າຍ ຄວາມຝັນເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ແກ່ ຄູອາຈານ ແລະ ມິດສະຫາຍຂອງຜູ້ຝັນ.

6.ຝັນຄືນວັນສຸກ : ຕາມຄຳທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ດີ ຫຼື ຮ້າຍ ຄວາມຝັນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ແກ່ ສັດລ້ຽງຂອງຜູ້ຝັນ.

7.ຝັນຄືນວັນເສົາ : ຕາມຄຳທຳນາຍໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ດີ ຫຼື ຮ້າຍ ຄວາມຝັນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ແຕ່ໂຕຜູ້ຝັນເອງ.

ທັງ 7 ວັນເກີດນັ້ນ ຂຽນຕາມຄຳທຳນາຍ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນບູຮານ ຈາກປື້ມ ປະຕິທິນ 233 ປີ

( ພາກຣຶກງາມຍາມດີ ແລະ ທຳນາຍທາຍທັກ ) ” ດວງໄຊ ຫຼວງພະສີ”.

 

ຄວາມເຊື່ອ