ຄອບຄົວຄືສີ່ງສຳຄັນ ຮັກຄອບຄົວໃຫ້ຫຼາຍໆ ເພາະຄວາມຈິງໃຈຂອງຄົນຮອບຂ້າງສູ້ຄົນໃນຄອບຄົວບໍ່ໄດ້

ຄອບຄົວຄືສີ່ງສຳຄັນ ຮັກຄອບຄົວໃຫ້ຫຼາຍໆ ເພາະຄວາມຈິງໃຈຂອງຄົນຮອບຂ້າງສູ້ຄົນໃນຄອບຄົວບໍ່ໄດ້

ຄອບຄົວຄືສີ່ງສຳຄັນ ຮັກຄອບຄົວໃຫ້ຫຼາຍໆ ເພາະຄວາມຈິງໃຈຂອງຄົນຮອບຂ້າງສູ້ຄົນໃນຄອບຄົວບໍ່ໄດ້

ເມື່ອມີຄອບຄົວ ມີພໍ່ແມ່ ມີລູກ ຢູ່ອາໄສນຳກັນ ຫຼາຍຄອບຄົວ ຕ່າງກໍດຳລົງຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຕາມຖານະອາຊີບການງານ ເມື່ອຢູ່ນຳກັນແລ້ວ ກໍມີເລື່ອງບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນເລັກນ້ອຍ ຢ່າງເຊັ່ນ ລູກບໍ່ເຂົ້າໃຈພໍ່ແມ່ ຜົວເມຍບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ

ພໍ່ແມ່ບາງຄົນຫວງລູກຫຼາຍ ສອນລູກ ບາງຄົນຈົນໄດ້ໃຊ້ກຳລັງ ມາດຕະການໃນການສັ່ງສອນ ເຮັດໃຫ້ລູກບາງຄົນບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າພໍ່ແມ່ຫວັງດີ ທີ່ເຮັດໄປ ຄິດແຕ່ວ່າພໍ່ແມ່ຊັງ ແຕ່ກໍມີບາງຄົນສອນລູກໄດ້ດີ ແລະ ບາງຄົນສອນບໍ່ເປັນກໍມີຫຼາຍ

ເມື່ອໃຫຍ່ຂື້ນມາໄດ້ສືກສາຮຳຮຽນ ໄດ້ພົບປະໝູ່ຄູ່ ມີໝູ່ຄູ່ຫຼາຍຂື້ນ ບາງຄົນຈົນລືມຄອບຄົວ ໄດ້ເງິນຄຳໃຊ້ຈ່າຍ ຟູມເຟືອຍ ບໍ່ຮູ້ຈັກປະຫຍັດ ບໍ່ໃຫ້ຄອບຄົວ ບໍ່ໃຫ້ພໍ່ແມ່

ບາງຄົນສ້າງຄອບຄົນສ້າງຄອບຄົວແລ້ວ ແຕ່ຍັງເຮຮາພາລັນ ດື່ມເຫຼົ້າດື່ມເບຍ ສ້າງສັນກັບໝູ່ຄູ່ຫຼາຍເກີນໄປ ໄດ້ເງິນມາ ກໍເກັບບໍ່ຢູ່ ໂດຍບໍ່ສົນນຳຄອບຄົວ ເຮັດດີກັບຄົນອື່ນຫຼາຍກວ່າຄອບຄົວ ເວົ້າດີ ເວົ້າມ່ວນກັບຄົນອື່ນ ແຕ່ກັບກົງກັນຂ້າມ ຄົນໃນຄອບຄົວ ຮ້າຍດ່າກັນ ຢ່າງບໍ່ສົນໃຈ

ແຕ່ຢ່າລືມວ່າໝູ່ຄູ່ບາງຄົນ ເຫັນເຮົາເປັນໝູ່ໃນສະເພາະວົງເຫຼົ້າວົງເບຍ ເອີ້ນໝູ່ຍາມໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກກັນເມື່ອໝົດປະໂຫຍດ ໝົດຕົວຫາໝູ່ແທ້ຍັງເຫຼືອໃນຊີວິດຈັກຄົນ ຄັນບໍ່ເຫຼືອນອກຈາກໝູ່ບາງຄົນ ບໍ່ພໍຮອດ 2~3 ຄົນ ແລະ ຄົນໃນຄອບຄົວ ພໍ່ແມ່ ທີ່ໃຫ້ຄວາມຈີງໃຈແກ່ຕົນ

ເມື່ອປະສົບບັນຫາໃນຊີວິດ ແລ່ນຫາໝູ່ຄູ່ບາງຄົນກະບໍ່ຊ່ອຍ ແກ້ໄຂບັນຫາເຂົາກະບໍ່ມາແກ້ໃຫ້ ນອກສະຈາກຄອບຄົວ ທີ່ຈະຊ່ອຍແກ້ບັນຫາ ແລະ ພໍ່ແມ່ຊ່ວຍເຫຼືອເຈົ້າ ໃກ້ທີດທາງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນໃຫ້

ສະນັ້ນເມື່ອຮັກຄົນອື່ນໝູ່ຄູ່ ຫຼາຍເທົ່າໃດ ແຕ່ຈົ່ງຢ່າລືມຮັກ ຄົນໃນຄອບຄົວໃຫ້ຫຼາຍ ຮັກພໍ່ແມ່ໃຫ້ຫຼາຍ ເຮັດດີກັບຄົນໃນຄອບຄົວໃຫ້ຫຼາຍ ເພາະຄວາມຈິງໃຈຄົນຮອບຂ້າງໝູ່ຄູ່ ສູ້ຄວາມຈິງໃຈຫ່ວງໃຫຍ່ເຈົ້າເທົ່າຄົນໃນຄອບຄົວບໍ່ໄດ້ແນ່ນອນ ໂດຍສະເພາະເວລາລຳບາກ ເວລາເຈັບເປັນ ຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະ ພໍ່ແມ່ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຮັກສາດູແລ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ ສ່ວນໝູ່ຄູ່ກະມີຢູ່ ແຕ່ບໍ່ມີຈະໃຫ້ຫຼາຍກວ່າພໍ່ແມ່ແລະ ຄອບຄົວ ໄດ້ດອກເຊື່ອໂລດ.

 

ຂໍ້ຄິດ