ຂໍ້ຄິດ

ຄວາມຊື່ສັດ ຄວາມຈິງໃຈຂອງເຮົາຈະມີຄ່າ ກໍຕໍ່ເມື່ອເຮົາໃຊ້ຖືກທີ່ ຖືກເວລາ ຖືກຄົນ

ຄວາມຊື່ສັດ ຄວາມຈິງໃຈຂອງເຮົາຈະມີຄ່າ ກໍຕໍ່ເມື່ອເຮົາໃຊ້ຖືກທີ່ ຖືກເວລາ ຖືກຄົນ

ໃນຊີວິດຂອງຄົນເຮົາບໍ່ວ່າຄົບກັບໃຜນັ້ນໃນສະຖານະໃດກໍຕາມບໍ່ວ່າຈະເປັນ ແຟນ ຫຼຶ ໝູ່ຄູ່ ເລື່ອງຂອງຄວາມຈິງໃຈເປັນສີ່ງທີ່ສຳຄັນ

ແນ່ນອນນອນເລື່ອງນີ້ເປັນເລື່ອງທີ່ແມ່ນທີ່ສຸດ ໃນຮູບແບບຂອງການທີ່ເຮົາໃຫ້ຄວາມຈິງໃຈນັ້ນ ເຮົາກໍຕ້ອງຢາກໄດ້ຜົນຕອບແທນດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈເຊັນກັນເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກດີ ແລະ ຄວາມຈິງໃຈທີ່ຮັບກັບມານັ້ນລະມັນເປັນຄືກຳລັງໃຈ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຮັດສີ່ງດີໆກັບຄັນນັ້ນເພີ່ມຂື້ນ

ແຕ່ຖ້າຄວາມຈິງໃຈທີ່ເຮົາມອບໃຫ້ນັ້ນສີ່ງທີ່ໄດ້ກັບມາຄືເຂົາບໍ່ເຫັນຄ່າຫຍັງເລີຍກັບສີ່ງທີ່ເຮົາຊື່ສັດກັບເຂົາ ຍອມເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍໃຈ ແລະ ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກຫຼາຍ

ແນ່ນອນບໍ່ແມ່ນພຽງຄັ້ງດຽວທີ່ເຮົາໃຫ້ຄວາມຈິງໃຈກັບເຂົາເຕັມທີ່ແຕ່ສິ່ງທີ່ໄດ້ກັບມາຄືຄວາມລອກລວງທັງນັ້ນ ເພາະວ່າຄົນທີ່ເຮົາໃຫ້ຄວາມຈິງໃຈໄປນັ້ນທີ່ຈິງແລ້ວເຂົາບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການຈາກເຮົາ ຫຼື ເຂົາຫວັງລອກລວງເຮົາແຕ່ຕົ້ນຢູ່ແລ້ວ

ໃຫ້ໄປເທົ່າໃດເຂົາກໍບໍ່ຢາກໄດ້ດອກ ແຕ່ຖ້າເຮົາໃຫ້ຄວາມຈິງໃຈຖຶກທີ່ຖືກຄົນ ຖືກເວລາເດ ເຂົາຄົນນັ້ນຢາກໄດ້ແທ້ໆຈາກເຮົາຄືກັບເຮົາຢາກໄດ້ຈາກເຂົາ ເມື່ອໄດ້ຮັບແລ້ວ ຍອມມີຄ່າຢ່າງມະຫາສານຕໍ່ກັນແນ່ນອນ

ເຮົາຢູ່ໂລກນີ້ບໍ່ແມ່ນຄົນດຽວ ຕ່າງຄົນຕ່າງກໍມີໝູ່ຄູ່ ມີຄົນຮັກ ເຂົ້າມາໃນຊີວິດເຮົາເລື້ອຍໆ  ມີທັງຫວັງດີ ແລະ ບໍ່ຫວັງດີກັບເຮົາ

ເມື່ອເຮົາໃຫຍ່ຂື້ນ ແລະ ຜ່ານຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ແລ້ວ ເຮົາກໍຈະສາມາດສັງເກດໄດ້ວ່າໃຜເຂົາມາຫາເຮົາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈຫຼືພຽງຫວັງຜົນປະໂຫຍດບາງຢ່າງ  ເຮົາຈະສາມາດສຳຜັດໄດ້ທັນທີຈາກປະສົບການທີ່ຜ່ານມາຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ພົບມາກ່ອນ  ແລະ ແນ່ນອນຄົນທີຈະຈິງໃຈກັບເຮົາອາດມີນ້ອຍລົງເລື້ອຍໆ ເຊີ່ງໃຜຈະຈິງໃຈຫຼືບໍ່ກັບເຮົານັ້ນເຮົາສາມາດສັງເກດໄດ້ .

1. ເຂົາບໍ່ຄິດທີ່ຈະຕົວະເຮົາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເພື່ອນ ຫຼື ຄົນຮັກ ເຖີງວ່າເລື່ອງລາວນັ້ນຈະເລັກນ້ອຍກໍຕາມ ກໍຈະບອກຄວາມຈິງສະເໝີໃຫ້ເຮົາຮູ້ນຳ..2. ເຂົາຈະບໍ່ຊີ້ນຳເຮົາໃນທາງທີ່ຜິດໆໃຫ້ເຮົາ : ແນ່ນອນຄົນທີ່ຄົບກັບເຮົາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ບໍ່ວ່າເປັນແຟນຫຼືໝູ່ ເຂົາຈະແນະນຳໃຫ້ເຮົາແຕ່ສີ່ງດີໆເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະແນະນຳໃຫ້ເຮົາເຮັດສີ່ງທີ່ບໍ່ດີ.

3. ຄວາມຈິງໃຈນັ້ນເຮົາສາມາດສຳຜັດໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາກໍຮູ້ໄດ້ ເພາະຮູ້ໃຈກັນ ແລະ ກັນຢູ່ແລ້ວ.

4. ຄົນທີ່ພ້ອມຈະຄຽງຂ້າງເຮົາກັບທຸກສະຖານະການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງດີ ແລະ ເລື່ອງຮ້າຍ ຄົບກັນບໍ່ວ້າຈະເປັນໝູ່ ແລະ ແຟນ ຫາກມີຄວາມຈິງໃຈ ຈະຕ້ອງບໍ່ຖີ້ມກັນຢູ່ແລ້ວເມື່ອມີບັນຫາ..5. ບໍ່ທ້າທາຍຈົນເກີນໄປ ແລະ ພ້ອມຈະຕຳໜິແນະນຳເຮົາສະເໝີເມື່ອເຮົາເຮັດສີ່ງໃດໜື່ງຜິດພາດ

6.ເຖີງຈະຮ້າຍກັນ ແຕ່ສຸດທ້າຍຈະບໍ່ຖີ້ມກັນ ເມື່ອຮູ້ຈັກກັນ ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ຕ້ອງຜີດກັນເລັກນ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ແຕ່ຄົນທີ່ເປັນໝູ່ແທ້ ຫຼຶ ຄົນຮັກເຮົາແທ້  ເຂົາຈະບໍ່ເອົາເລື່ອງເລັກນ້ອຍມາເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳພັນຕ້ອງຈົບດອກ .

ທີ່ມາຂອງຄຳວ່າຄວາມຈິງໃຈຈະມີຄ່າກໍຕໍ່ເມື່ອໃຊ້ຖືກຄົນ ຖືກທີ່ ຖືກເວລານັ້ນ ມັນແມ່ນຄວາມຈິງ ຖ້າເຮົາຈະໃຫ້ຄວາມຈິງໃຈກັບຄົນຢາກໄດ້ຈາກເຮົາຍອມມີຄ່າແລະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຢ່າງມະຫາສານແນ່ນອນ ແຕ່ຖ້າເຮົາໃຫ້ຄວາມຈິງໃຈກັບຄົນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ກໍຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງ ໃຫ້ຄວາມຈິງໃຈຫຼາຍເທົ່າໃດກໍເສຍເວລາລ້າໆ ເພາະສະນັ້ນຈະຄົບໃຜຕ້ອງເບີ່ງວ່າເຂົາຈິງໃຈກັບເຮົາຫຼືບໍ່ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະເປຄວາມຈິງໃຫ້ເຂົາເຕັມທີ .

ເມື່ອອ່ານຈົບແລ້ວທຸກຄົນສາມາດແບ່ງປັນບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ໝູ່ຄູ່ຄົນຮອບຂ້າງຮູ້ນຳດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ຂໍຂອບໃຈ.