ຂໍ້ຄິດ

ຄວນລະວັງ 6 ຄຳເວົ້າທີ່ບໍ່ຄວນເວົ້າອອກໄປໃນເວລາຜິດຖຽງກັນ(ຄົນທີ່ມີຄູ່)

ຄວນລະວັງ 6 ຄຳເວົ້າທີ່ບໍ່ຄວນເວົ້າອອກໄປໃນເວລາຜິດຖຽງກັນ(ຄົນທີ່ມີຄູ່)

ການທີ່ຄົນສອງຄົນຕັດສິນໃຈຮ່ວມຊີວິດກັນ ແລະ ມີເລື່ອງຜິດໃຈກັນມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຖ້າດົນໆຈະມີປາກສຽງກັນແນ່ເລັກໆນ້ອຍໆຄືລີ້ນກັບແຂ້ວ ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເກີດຄວາມໂມໂຫຫຼາຍພຽງໃດກໍ່ຕາມ

ແຕ່ຂອບເຂດການເວົ້ານັ້ນຄວນມີຂໍ້ຈຳກັດ ບາງຄຳເວົ້າກໍ່ບໍ່ສົມຄວນເວົ້າອອກໄປ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍຮູ້ສຶກບໍ່ດີ ແລະ ຍິ່ງໃນຕອນທີ່ຜິດຖຽງກັນແລ້ວຍິ່ງຕ້ອງລະວັງ ເພື່ອຮັກສາຄວາມຮັກໃຫ້ໝັ້ນຄົງ.

ໃນມື້ນີ້, ກໍມີຂໍ້ແນະນຳທີ່ດີ ທີ່ຄວນລະວັງໄວ້ 6 ຂໍ້ ບໍ່ຄວນຫຼຸດປາກເວົ້າອອກໄປ ຖ້າບໍ່ຢາກເຮັດໃຫ້ເລື່ອງມັນຮ້າຍແຮງຂື້ນກວ່າເກົ່າ ມາເບິ່ງນຳກັນເລີຍວ່າມີຫຍັງແດ່

1. ຄຳດ່າປ້ອຍ, ເວົ້າຈາບໍ່ສຸພາບໂດຍສະເພາະການໃຊ້ປະໂຫຍກຫຍາບຄາຍ :  ທີ່ເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍເສຍຄວາມຮູ້ສຶກເຈັບປວດ ແລະ ເສຍໃຈ

2. ດ່າ ຫຼື ດູກຖູກພໍ່ແມ່, ຍາດພີ່ນ້ອງ ຫຼື ວົງຕະກູນຂອງອີກຝ່າຍ : ຈົນອີກຝ່າຍ ຮູ້ສຶກເສຍໃຈ ບາງຄັ້ງຈົນຢາກຈະເລີກລາທັນທີ

3. ຮູ້ສຶກຜິດຫວັງ ຮູ້ແບບນີ້ຂ້ອຍບໍ່ເລືອກເຈົ້າຕັ້ງແຕ່ທຳອິດດີກວ່າ : ອາດຈະມີບາງຄູ່ ເມື່ອຜິດຖຽງກັນ ກໍລັ່ນເວົ້າ ຄຳເວົ້າແບບນີ້ອອກໄປ ແຕ່ຄວນຮູ້ໄວ້ຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວມັນແທງໃຈຂອງອີກຝ່າຍຫຼາບ

4. ແຟນເກົ່າຍັງບໍ່ເຄີຍເຮັດແບບນີ້ກັບຕົນເອງ : ຂໍ້ນີ້ຫ້າມເວົ້າເດັດຂາດ ຫຼາຍຄູ່ຮັກ ຫຼາຍຄົນບໍ່ມັກເອົາແຟນເກົ່າມາປຽບທຽບແບບນັ້ນ ແບບນີ້ ເພາະມັນເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອີກຝ່າຍຍັງຮັກແຟນເກົ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ຢາກເລີກທັນທີໃນເວລານັ້ນ ເມື່ອໄດ້ຍິນຄຳປຽບທຽບ

5. ໄປໃສກໍ່ໄປເບື່ອລຳຄານ : ຄຳເວົ້ານີ້ ຫຼາຍຄົນຕ່າງກໍຮູ້ມັນເປັນຄຳເວົ້າທີ່ຮຸນແຮງ ແທງໃຈອີກຝ່າຍໄດ້ງ່າຍດາຍ ບາງຄົນເມື່ອໄດ້ຍິນເຂົາອາດຈະໄປແບບບໍ່ກັບມາກໍໄດ້ ກໍແມ່ນມັນອາດເປັນຄຳເວົ້າປະຊົດ ເມື່ຄົນທີ່ຕົນຮັກເວົ້າມາ ຮູ້ບໍວ່າມັນໂຄດເຈັບ ແລະ ຮູ້ສຶກໄຮ້ຄ່າທັນທີ ຢູ່ໄປກໍເທົ່ານັ້ນ.

6. ເຮົາເລີກກັນ : ຄຳນິ້ບໍ່ຄວນເວົ້າເດັດຂາດ ເວລາຜິດກັນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຈົບແບບບໍ່ມີວັນກັບຄືນມາກກໍໄດ້ ຊວງອາລົມຂື້ນ ເມື່ອອີກຝ່າຍໃຊ້ຄຳເວົ້ານິ້ຂື້ນມາ ບາງຄັ້ງເພື່ອປະຊົດຊື່ໆ ແຕ່ການປະຊົດນີ້ແຫຼະຈະເຮັດໃຫ້ຈົບແບບບໍ່ຮູ້ຕົວ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເສຍໃຈໄປຕະຫຼອດການ ທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂມັນໄດ້ ເພາະອາລົມ.

ປະໂຫຍກຄຳເວົ້າທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ຄືເວົ້າງ່າຍແຕ່ຟັງຍາກ ເພາະມັນທຳລາຍຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກເກີດບັນຫາໄດ້. ສະນັ້ນ, ເມື່ອເວລາຜິດໃຈກັນແຕ່ລະຄັ້ງຄວນຫຼີກລ້ຽງຄໍາເວົ້າປະເພດນີ້ໃຫ້ຫຼາຍ ເພື່ອຮັກສາຄວາມຮັກຂອງທ່ານໃຫ້ຄົງຢູ່ຕະຫຼອດການ.