ຄວນຖອຍອອກມາ ຖ້າຄົບແລ້ວຮູ້ສຶກໄຮ້ຄ່າ ເຂົາບໍ່ເຄີຍແຄຄວາມຮູ້ສຶກເຮົາເລີຍ

ຄວນຖອຍອອກມາ ຖ້າຄົບແລ້ວຮູ້ສຶກໄຮ້ຄ່າ ເຂົາບໍ່ເຄີຍແຄຄວາມຮູ້ສຶກເຮົາເລີຍ

ຄວນຖອຍອອກມາ ຖ້າຄົບແລ້ວຮູ້ສຶກໄຮ້ຄ່າ ເຂົາບໍ່ເຄີຍແຄຄວາມຮູ້ສຶກເຮົາເລີຍ

ການທີ່ເຮົາຈະເລືອກຄົບໃຜຄົນໜື່ງນັ້ນ ເຮົາກໍຕ້ອງຄິດຈະເລືອກຄົນທີ່ດີ ຄົນທີຮັກເຮົາ ແລະ ໃສ່ໃຈດູແລເຮົາ

ແນ່ນອນວ່າກໍຕ້ອງຮ້ອງຢາກໃຫ້ອີກຝ່າຍໃສ່ໃຈເຮົາຫຼາຍໆ ເພາະເຮົາຮັກເຂົາ

ກໍຢາກເປັນຄົນສຳຄັນສຳລັບເຮົາ ແນ່ນອນເຂົາບໍ່ເປັນດັ່ງທີ່ເຮົາຕັ້ງເປົ້າໄວ້ ກໍເມື່ອຍ ແລະ ຮູ້ສຶກເສຍໃຈ

ເຊິ່ງບາງຄູ່ຄົບກັນໃໝ່ອັນໃດກໍດີມີຄວາມສຸກນຳກັນ ພໍຜ່ານໄປໄລຍະໜື່ງບໍ່ທັນຮອດປີ

ແຕ່ກັບປ່ຽນໄປທຳລາຍຈິດໃຈກັນເຮັດຄືວ່າອີກຝ່າຍເປັນຂອງຕາຍ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຮ້ອຍຍີ້ມມີຄວາມສຸກຄືຕອນຄົບກັນໃໝ່ໆ

ວັນສຳຄັນກໍກາຍເປັນວັນທຳມະດາ ບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍເປັນຄົນພິເສດຄືກ່ອນໜ້ານັ້ນ

ຄົນປະເພດນີ້ເປັນຄົນບໍ່ຈິງໃຈ ເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວ ພໍຄົບກັນດົນໆໄປ ເຂົາກໍຈະເລີກໃສ່ໃຈ

ເຂົາສົນໃຈແຕ່ເລື່ອງຂອງຕົວເອງ ແລະ ຄາດຫວັງໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈເລື່ອງຂອງເຂົາຢ່າງດຽວ

ຖ້າວ່າເຮົາສຳຄັນບໍ່ວ່າບັນຫາຈະເລັກນ້ອຍກໍຕາມ ເຂົາກໍຈະໃສ່ໃຈ ແລະ ຢູ່ຂ້າງເຮົາສະເໝີ

ແຕ່ນີ້ກັບບໍ່ໃສ່ໃຈເຮົາບໍ່ແຄຄວາມຮູ້ສຶກເຮົາ ເມື່ອເຮົາເວົ້າບອກບໍ່ພໍໃຈກະມີແຕ່ເລີ່ມຜິດຖຽງກັນເລື້ອຍໆ

ແບບບໍ່ຍອມເຮົາເລີຍ ບໍ່ຍອມປ່ຽນນິໄສຄົນແບບນີ້ຢ່າລືມໂລດວ່າເຮົາຄວນຖອຍອອກມາຈາກຊີວິດເຂົາໄດ້ແລ້ວ

ຖ້າເຂົາຮັກເຮົາເຂົາຕ້ອງຍອມປ່ຽນນິໄສ ພຽງເຮົາບອກຄັ້ງດຽວເຂົາກໍຈື່ ວ່າສີ່ງໃດທີ່ເຮົາມັກ ສີ່ງໃດເຮົາບໍ່ມັກ

ເຂົາຈະຮູ້ ເພາະຄົນທີ່ຮັກເຮົາແທ້ເຂົາຈະແຄຄວາມຮູ້ສຶກກັນ ແລະ ຮັກສາເຮົາໄວ້ໃຫ້ດີ ເຂົາຕ້ອງຢ້ານເສຍເຮົາໄປ

ດັ່ງນັ້ນເມື່ອຄວາມສຳພັນມາຮອດແບບທີ່ວ່າຄືຂ້າງເທີງນັ້ນເຮົາຄວນຖອຍອອກມາຈາກຊີວິດເຂົາຢ່າຢູ່ຢ່າງຄົນໄຮ້ຄ່າ

ເພາະເຮົາກໍມີຄ່າຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະໃຫ້ເຂົາຢຽບຢາມຫົວໃຈແລະຄວາມຮູ້ສຶກ

ເຊື່ອໂລດວ່າຄົນທີ່ຮັກເຮົາຈິງຍັງຢູ່ ເມື່ອອ່ານແລ້ວສມາດເເບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ຄູ່ຄົນຮອບຂ້າງໄດ້ດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ຂໍຂອບໃຈ.

 

ຂໍ້ຄິດ