ຄວນຖອຍອອກມາ ຈາກຄົນທີ່ບໍ່ຮັກ ບໍ່ແຄເຮົາ ບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເຮົາ

ຄວນຖອຍອອກມາ ຈາກຄົນທີ່ບໍ່ຮັກ ບໍ່ແຄເຮົາ ບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເຮົາ

ຄວນຖອຍອອກມາ ຈາກຄົນທີ່ບໍ່ຮັກ ບໍ່ແຄເຮົາ ບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເຮົາ

ການທີ່ເຮົາຈະເລືອກຄົບໃຜຄົນໜື່ງນັ້ນ ເຮົາກໍຕ້ອງຄິດຈະເລືອກຄົນທີ່ດີ ຄົນທີຮັກເຮົາ ແລະ ໃສ່ໃຈດູແລເຮົາ

ແນ່ນອນວ່າກໍຕ້ອງຮ້ອງຢາກໃຫ້ອີກຝ່າຍໃສ່ໃຈເຮົາຫຼາຍໆ ເພາະເຮົາຮັກເຂົາ

ກໍຢາກເປັນຄົນສຳຄັນສຳລັບເຮົາ ແນ່ນອນເຂົາບໍ່ເປັນດັ່ງທີ່ເຮົາຕັ້ງເປົ້າໄວ້ ກໍເມື່ອຍ ແລະ ຮູ້ສຶກເສຍໃຈ

ເຊິ່ງບາງຄູ່ຄົບກັນໃໝ່ອັນໃດກໍດີມີຄວາມສຸກນຳກັນ ພໍຜ່ານໄປໄລຍະໜື່ງບໍ່ທັນຮອດປີ ແຕ່ກັບປ່ຽນໄ

ທຳລາຍຈິດໃຈກັນເຮັດຄືວ່າອີກຝ່າຍເປັນຂອງຕາຍ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຮ້ອຍຍີ້ມມີຄວາມສຸກຄືຕອນຄົບກັນໃໝ່ໆ

ວັນສຳຄັນກໍກາຍເປັນວັນທຳມະດາ ບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍເປັນຄົນພິເສດຄືກ່ອນໜ້ານັ້ນ

ຄົນປະເພດນີ້ເປັນຄົນບໍ່ຈິງໃຈ ເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວ ພໍຄົບກັນດົນໆໄປ ເຂົາກໍຈະເລີກໃສ່ໃຈ

ເຂົາສົນໃຈແຕ່ເລື່ອງຂອງຕົວເອງ ແລະ ຄາດຫວັງໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈເລື່ອງຂອງເຂົາຢ່າງດຽວ

ຖ້າວ່າເຮົາສຳຄັນບໍ່ວ່າບັນຫາຈະເລັກນ້ອຍກໍຕາມ ເຂົາກໍຈະໃສ່ໃຈ ແລະ ຢູ່ຂ້າງເຮົາສະເໝີ ແຕ່ນີ້ກັບບໍ່ໃສ່ໃຈເຮົາບໍ່ແຄຄວາມຮູ້ສຶກເຮົາ

ເມື່ອເຮົາເວົ້າບອກບໍ່ພໍໃຈກະມີແຕ່ເລີ່ມຜິດຖຽງກັນເລື້ອຍໆ ແບບບໍ່ຍອມເຮົາເລີຍ ບໍ່ຍອມປ່ຽນນິໄສ

ຄົນແບບນີ້ຢ່າລືມໂລດວ່າເຮົາຄວນຖອຍອອກມາຈາກຊີວິດເຂົາໄດ້ແລ້ວ

ຖ້າເຂົາຮັກເຮົາເຂົາຕ້ອງຍອມປ່ຽນນິໄສ ພຽງເຮົາບອກຄັ້ງດຽວເຂົາກໍຈື່ ວ່າສີ່ງໃດທີ່ເຮົາມັກ

ສີ່ງໃດເຮົາບໍ່ມັກ ເຂົາຈະຮູ້ ເພາະຄົນທີ່ຮັກເຮົາແທ້ເຂົາຈະແຄຄວາມຮູ້ສຶກກັນ ແລະ ຮັກສາເຮົາໄວ້ໃຫ້ດີ ເຂົາຕ້ອງຢ້ານເສຍເຮົາໄປ

ດັ່ງນັ້ນເມື່ອຄວາມສຳພັນມາຮອດແບບທີ່ວ່າຄືຂ້າງເທີງນັ້ນເຮົາຄວນຖອຍອອກມາ

ຈາກຊີວິດເຂົາຢ່າຢູ່ຢ່າງຄົນໄຮ້ຄ່າ ເພາະເຮົາກໍມີຄ່າຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະໃຫ້ເຂົາຢຽບຢາມຫົວໃຈແລະຄວາມຮູ້ສຶກ ເຊື່ອໂລດວ່າຄົນທີ່ຮັກເຮົາຈິງຍັງຢູ່

ເມື່ອອ່ານແລ້ວສມາດເເບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ຄູ່ຄົນຮອບຂ້າງໄດ້ດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ຂໍຂອບໃຈ.

 

ບັນເທີງ