ຂໍ້ຄິດ

ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ ຂອງການໃຫ້ຄົນອື່ນຢືມເງິນ ໃຫ້ຄົນດີກໍດີ ໃຫ້ຄົນຜິດຄົນມີສິດເສຍໃຈ

ມາເບີ່ງ ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ ຂອງການໃຫ້ຄົນອື່ນຢືມເງິນ ໃຫ້ຄົນດີກໍດີ ໃຫ້ຄົນຜິດຄົນມີສິດເສຍໃຈ

ຄົນເຮົາເມື່ອດຳລົງຊີວິດໃນແວດວົງສັງຄົມເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນຫຼາກຫຼາຍ ມີໝູ່ຄູ່ ແລະ ຄົນຮູ້ຈັກຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາ ເຊີ່ງກໍຈະມີການພົບປະສ້າງສັນກັນ ຫຼາຍຮູບ ແບບແລ້ວແຕ່ວ່າໃຜຢູ່ໃນສັງຄົມແບບໃດ

ແນ່ນອນເມື່ອມີຄົນຮູ້ຈັກ ກໍຕ້ອງມີຄົນເຂົ້າເພີ່ງພາອາໃສ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບາງຄົນ ການເພີ່ງພານັ້ນບາງທີກໍແຕກຕ່າງ ບໍ່ວ່າະເປັນ ດ້ານວັດຖຸ ຈິດໃຈ ຄວາມຮູ້ປະສົບການ ແລະ ອີກຢ່າງໜື່ງກໍຄືການຂໍຢືມເງິນ
ດັ່ງນັ້ນເຮົາມາເບີ່ງນຳກັນວ່າ ການໃຫ້ຄົນອື່ນຢືມເງິນນັ້ນ ຍອມມີຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍສະເໝີແນ່ນອນ ມາເບີ່ງດັ່ງນີ້ :

+ ຂໍ້ດີຂອງການໃຫ້ຄົນອື່ນຢືມເງິນ

– ຂໍ້ດີຂອງຜູ້ໃຫ້ ຄື ສະແດງເຖີງການມີນ້ຳໃຈຕໍ່ຜູ້ມາຢືມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໝູ່ຄູ່ຄົນຮູ້ຈັກ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືເຂົາຍາມເຂົາຂັນສົນ ແລະ ຢ່າງໜື່ງຢືມເເບບເງິນກູ້ ຜູ້ໃຫ້ຍອມໄດ້ປະໂຫຍດ ກໍຄືໄດ້ດອກເບ້ຍ ກັບຄືນມາ

– ຂໍ້ດີຂອງຜູ້ຮັບ ຄື ຮູ້ສຶກດີໃຈທີ່ລາວໃຫ້ຢືມ ເພື່ອໄປໃຊ້ຈ່າຍຕາມທີ່ຕົນຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ເຖີງບາງຄັ້ງຢືມແບບມີດອກເບ້ຍກໍຕາມ ແຕ່ຢ່າງນ້ອຍກໍມີເງິນໄປໃຊ້ຕາມທີ່ຕົນຕັ້ງເປົ້າໄວ້ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນໆ

+ ຂໍ້ເສຍຂອງການໃຫ້ຄົນອື່ນຢືມເງິນ

– ດ້ານເສຍຂອງຜູ້ໃຫ້ຢືມເງິນ ກໍຄື ໃຫ້ໄປແລ້ວ ເວລາທ້ວງກໍຍາກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໝູ່ຄູ່ຄົນຮູ້ຈັກ ຍາດພີ່ນ້ອງ ໃຫ້ໄປແລ້ວ ເຂົາຈັກຈະໄປໃຊ້ແນວໃດ ບາງຄັ້ງຕອນທ້ວງ ບາງຄົນຈົນເສຍໝູ່ຄູ່ ເສຍພີ່ນ້ອງ ກາຍເປັນຄົນທີ່ແນມໜ້າກັນບໍ່ຕິດ ຍ້ອນການໃຫ້ເຂົາຢືມ ເວລາທ້ວງກໍຜິດກັນ ແລະ ອີກກໍລະນີໜື່ງ ໃຫ້ຢືມແບບມີດອກເບ້ຍ ຖ້າເຂົາໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຮອດກຳນົດ ເຮັດໃຫ້ເຂົາມີໜີ້ເພີ່ມຂື້ນ ຈົນບາງຄັ້ງລູກໜີ້ກັບເຈົ້າໜີ້ຕ້ອງຜິດຖຽງກັນ ເຮັດໃຫ້ຄຽດຊັງກັນ

– ດ້ານເສຍຂອງຜູ້ຮັບ ກໍຄື ຢືມໄດ້ຂອງເຂົາແລ້ວບໍ່ຍອມໃຊ້ ມີຢູ່ເງິນ ແຕ່ບໍ່ຢາກໃຊ້ເຂົາ ຢາກເອົາປຽບເຂົາ ຖ້າວ່າບໍ່ມີແທ້ໆ ກໍຄືອີກຢ່າງໜື່ງ ສ່ວນຄົນບໍ່ມີກໍຖືວ່າຜູ້ໃຫ້ຕ້ອງມານຳທ້ວງນຳໆ ຈົນຮູ້ສຶກອາຍ ເສຍໝູ່ຄູ່ ພີ່ນ້ອງກໍມີ ແລະ ອີກກໍລະນີໜື່ງ ຢືມແບບມີດອກເບ້ຍ ແຮງຫຼາຍເດືອນຫຼາຍປິແຮງມີໜີ້ເພີ່ມຖ້າບໍ່ສຳລະໃຫ້ເຂົາ ເລື່ອນໄປເລື້ອຍໆດອກເບ້ຍ ບາງຄົນຈົນເປັນທຸກຍ້ອນ ຈຳຮອດດິນ ຈຳເຮືອນ ຈຳລົດ ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເປັນທຸກ ກັບໜີ້ສິນ ພາຄົນໃນຄອບຄົວລຳບາກນຳ ໂດຍສະເພາະເວລາຮອດກຳນົດ ເຂົາຕ້ອງມາຢຶດດິນ ເຮືອນ ລົດ ບາງຄົນຈົນບໍ່ມີບ່ອນຊິຢູ່ ແຮງລຳບາກເພີ່ມຂື້ນ.