ຂໍໃຫ້ດວງວິຍານ ລູກຊາຍ ແລະ ລູກໄພ້ ທ່ານຈູມມະລີໄປສູ່ພົບພູມທີ່ດີ ( ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳ )

ຂໍໃຫ້ດວງວິຍານ ລູກຊາຍ ແລະ ລູກໄພ້ ທ່ານຈູມມະລີໄປສູ່ພົບພູມທີ່ດີ ( ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳ )

ຂໍໃຫ້ດວງວິຍານ ລູກຊາຍ ແລະ ລູກໄພ້ ທ່ານຈູມມະລີໄປສູ່ພົບພູມທີ່ດີ ( ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳ )

ໄປຢູ່ບ່ອນເຂົ້າບໍ່ໄດ້ຫາປາບໍ່ໄດ້ຊື້ເດີ້

ຂໍໃຫ້ດວງວິຍານອາວວີດົງອາອິງໄປສູ່ພົບພູມທີ່ດີໄປຢູ່ບ່ອນເຂົ້າບໍ່ໄດ້ຫາປາບໍ່ໄດ້ຊື້ເດີ້

ລາຍຊື່ຜູ້ເສຍຊີວິດເບື້ອງຕົ້ນມີດັ່ງນີ້:

1: ນາງ ແກ້ວສາຍໃຈ ໄຊຍະສອນ,ພັນລະຍາທ່ານ ຈູມມະລີ
2: ທ້າວ ວິດົງ ໄຊຍະສອນ ລູກຊາຍ
3: ນາງ ມະນີຈັນ ສີໃສແກ້ວ ລູກໄພ້
4: ນາງ ວາດສະຫນາ ໄຊຍະສອນ ລູກໄພ້
5: ທ້າວ ລິຕິພົງ ແພງຄຳເກີດ ຫລານຊາຍ
6: ນາງ ຕ່າຕ່າ ໄຊຍະສອນ ຫລານສາວ
7: ທ້າວ ໄຊພອນ ນັກທຸລະກິດ
8: ນາງ ຈັນຄຳ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕຳຫລວດ

.

#ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳທຸກການສູນເສຍໃນຄັ້ງນີ້.

 

ຂ່າວ