ຂ່າວເສົ້າສະຫຼົດໃຈ !! ທ່ານ ບົວທອງ ພູນສະລິດ ສິລະປິນແຫ່ງຊາດ ເສຍຊີວິດແລ້ວ !!

ຂ່າວເສົ້າສະຫຼົດໃຈ !! ທ່ານ ບົວທອງ ພູນສະລິດ ສິລະປິນແຫ່ງຊາດ ເສຍຊີວິດແລ້ວ !!

ຂ່າວເສົ້າສະຫຼົດໃຈ !! ທ່ານ ບົວທອງ ພູນສະລິດ ສິລະປິນແຫ່ງຊາດ ເສຍຊີວິດແລ້ວ

ທ່ານ ບົວທອງ ພູນສະລິດ ສິລະປິນແຫ່ງຊາດ ສາຂາສີລະປະການສະແດງ ເຈົ້າຂອງບົດເພງ: ສຽງເພງຢູ່ບົນທົ່ງຫຍ້າ, ສົ່ງພອນປີໃໝ່ (ເດືອນສາມຄ້ອຍ), ຄິດຮອດເດ່ຊຳເໜືອ ແລະ ໂຕຄວາຍເຫຼັກ ເສຍຊີວິດແລ້ວ ລວມອາຍຸໄດ້ 81 ປີ

ລຳລັບສົບຂອງເພິ່ນ ແມ່ນໄດ້ບຳເພນກຸສົນຢູ່ເຮືອນຂອງເພິ່ນເອງ ທີ່ ບ້ານໂພນໄຊເຫນືອ, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ (ໂຮງຮຽນອະນຸບານແຕ່ງທອງ).

ສຳລັບຜົນງານຂອງເພີ່ນແມ່ນມີ: ໃນປີ 1968 ທ່ານ ບົວທອງ ພູນສະລີດ ໄດ້ແຕ່ງບົດເພງທຳອິດທີ່ມີຊື່ວ່າ “ສຽງເພງຢູ່ບົນທົ່ງຫຍ້າ” , ມາຮອດປີ 1974 ໄດ້ແຕ່ງສຳເລັດເພງທີ 2 ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ສົ່ງພອນປີໃໝ່” (ເດືອນສາມຄ້ອຍ), ວັນທີ 3/8/1974 ເພິ່ນໄດ້ສຳເລັດການແຕ່ງເພງທີ່ມີຊື່ວ່າ “ຄິດຮອດເດຊຳເໜືອ” ແລະ ໃນປີ 1984 ໄດ້ສຳເລັດການແຕ່ງບົດເພງທີ່ມີຊື່ວ່າ “ໂຕຄວາຍເຫຼັກ”

ທີມງານ ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈມາຍັງຄອບຄົວພູນສະລິດ ມາທີ່ນີ້ດ້ວຍ.

 

ຂ່າວ