ບັນເທີງ

ຂອງຂວັນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຄົນຮັກກັນ ຄືການຊື່ສັດ ຄວາມຈິງໃຈ ບໍ່ວ່າຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຫຼັບຫຼັງ

ຂອງຂວັນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຄົນຮັກກັນ ຄືການຊື່ສັດ ຄວາມຈິງໃຈ ບໍ່ວ່າຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຫຼັບຫຼັງ

ເມື່ອຄົນສອງຄົນໄດ້ຄົບກັນແລ້ວ ຂື້ນຊື່ວ່າຄັນຮັກ ເປັນແຟນກັນ ຫຼື ຄົນຂອງໃຈ

ແນ່ນອນຂອງຂວັນທີ່ດີທີ່ສຸດ ບາງທີ່ຄົນຮັກກັນຄວນຈະມອບໃຫ້ກັນນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນແກ້ວແຫວນເງິນທອງດອກ ແຕ່ມັນເປັນຄວາມຊື່ສັດກັບຄົນທີ່ຮັກ ບໍ່ວ່າຈະຕໍ່ຫນ້າຫລືຫລັບຫລັງ

ເພາະຕໍ່ໃຫ້ເຮົາມີພຽບພ້ອມເກືອບຫມົດທຸກຢ່າງໃນຊີວິດ ແຕ່ຄູ່ຂອງເຮົາບໍ່ມີຄວາມຊື່ສັດຈິງໃຈຕໍ່ກັນ ມັນກໍ່ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍ

ຄວາມຊື່ສັດຄືສິ່ງທີ່ຄົນຮັກກັນຄວນຈະມີໃຫ້ກັນ
ບໍ່ວ່າຈະຕໍ່ຫນ້າຫລືວ່າຫລັບຫລັງ ເພາະຖ້າບໍ່ມີໃຫ້ກັນແລ້ວ ຊີວິດຄູ່ມັນກໍ່ບໍ່ມີຄວາມສຸກ ເພາະຕ້ອງມາຄອຍຫວາດລະແວງກັນໄປມາແບບນັ້ນ

ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງກໍ່ບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໃຈກັນ ມີແຕ່ຄວາມສົງໄສກັນຕະຫລອດ

ເພາະສະນັ້ນຖ້າຄິດຈະຮັກກັນໄປຈົນແກ່ເຖົ້າ ສິ່ງທີ່ຄົນທັງສອງຄົນຄວນມີ ແລະ ຄວນມອບໃຫ້ກັນກໍ່ຄື ຄວາມຊື່ສັດ ນີ້ແຫລະ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮັກກັນໄປໄດ້ນານໆ ຈົນແກ່ເຖົ້າ

ເພາະວ່າຄູ່ຮັກສ່ວນໃຫ່ຍທີ່ເລິກລາກັນໄປນັ້ນ
ມັກຈະເລິກລາກັນເພາະເລື່ອງການນອກໃຈເປັນຫລັກນັ້ນເອງ ແລະ ການບໍ່ໃຫ້ກຽດກັນ

ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຄວນໃຫ້ກຽດຄົນຮັກ ທັງຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຫຼັບຫຼັງກ່ອນ ຖ້າເຂົາຮັກເຮົາແທ້ ເຂົາຈະເຮັດຄືກັນກັບເຮົາ

ດັ່ງນັ້ງ ເມື່ອຂື້ນຊື່ວ່າເປັນແຟນກັນແລ້ວ ຂອງຂວັນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຄົນຮັກກັນ ຄົບກັນ ກໍຄືການຊື່ສັດ ຄວາມຈິງໃຈ ບໍ່ວ່າຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຫຼັບຫຼັງ ເປັນສີ່ງສຳຄັນ.