ກຳທີ່ໄດ້ເກີດມາເປັນພໍ່ແມ່ ແລະ ລູກໃນແຕ່ລະຊາດ ຍ່ອມມີທັງກຳດີ ແລະ ກຳຊົ່ວຮ່ວມກັນມາ

ກຳທີ່ໄດ້ເກີດມາເປັນພໍ່ແມ່ ແລະ ລູກໃນແຕ່ລະຊາດ ຍ່ອມມີທັງກຳດີ ແລະ ກຳຊົ່ວຮ່ວມກັນມາ

ກຳທີ່ໄດ້ເກີດມາເປັນພໍ່ແມ່ ແລະ ລູກໃນແຕ່ລະຊາດ ຍ່ອມມີທັງກຳດີ ແລະ ກຳຊົ່ວຮ່ວມກັນມາ

ຄຳພີແຫ່ງກຳ 3 ຊາດໄດ້ບັນທືກໄວ້ວ່າ ສາມີພັນລະຍາ ” ມີກຳລວມກັນມາ ບໍ່ວ່າຈະກຳດີ ຫຼື ກຳຊົ່ວ

ຖ້າບໍ່ມີກຳຮ່ວມກັນມາ ບໍ່ອາດຢູ່ຮ່ວມເຮືອນຫຼັງດຽວກັນໄດ້ ” ຄືໜີ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນທວງໜີ້ ຫຼື ຊົດໃຊ້ໜີ້ບໍ່ມາເກີດເປັນພໍ່ແມ່ ລູກ ກັນ

ດັ່ງນັ້ນ ສາມີພັນລະຍາ ທີ່ມີກຳຮ່ວມກັນມາ ຍ່ອມສາມານສາມັກຄີ ຮັກໄຄ່ກົມກ່ຽວ ຖືໄມ້ເທົ້າຍອດທອງກະບອງຍອດເພັດ

ສ່ວນສາມີພັນລະຍາ ທີ່ມີກຳຊົ່ວຮ່ວມກັນມາ ແຕ່ອາດີດຊາດ ຢູ່ນຳກັນຍອມຜິດຖຽງກັນ ບໍ່ອາດຢູ່ນຳກັນຈົນມື້ຕາຍ
ສ່ວນລູກຍິງ ແລະ ລູກຊາຍ ທີ່ມາທວງໜິ້ ເປັນລູກທີ່ບໍ່ເອົາຫຍັງ ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ທຸກໃຈ

ສ່ວນລູກທີ່ມາໃຊ້ລູກ ຈະຮູ້ສຳລວມ ລະວັງ ຮູ້ທົດແທນບຸນຄຸນພໍ່ແມ່ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ເສຍໃຈ

ຊາວໂລກເກີດມາຕ່າງກໍໜີບໍ່ພົ້ນ ພົບ ພາກ ທຸກ ສຸກ ທຸກ ເສົ້າ ອິໄພ ແຄ້ນ ຮັກ ຊັງ

ເພາະນີ້ຄືຜົນແຫ່ງຂອງກຳ ປູກມັນໄວ້ແນວໃດ ຍ່ອມໄດ້ຜົນຕອບແທນແນວນັ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເຫດຜົນໃດ ລ້ວນແຕ່ໜີບໍ່ພົ້ນກົດແຫ່ງກຳ.

 

ຄວາມເຊື່ອ