ຄວາມເຊື່ອ

ກຳຂອງຄົນທີ່ມັກເປັນຊູ້ກັບຄົນຮັກຄົນອື່ນເວນກຳໜັກໜາກວ່າທີ່ຄິດເດີຈະບອກໃຫ້

ກຳຂອງຄົນທີ່ມັກເປັນຊູ້ກັບແຟນຄົນອື່ນເວນກຳໜັກໜາກວ່າທີ່ຄິດເດີຈະບອກໃຫ້

ເລື່ອງເວນກຳນັ້ນ ມີຈິງແທ້ ຫາກຄິດທີ່ຈະເຮັດຫຍັງ ທີ່ສ້າງເວນກຳ ຢາກໃຫ້ເຈົ້າຄິດ ແລະ ໄຕ່ຕອງໃຫ້ດີ ເພາະກຳສະໄໝນີ້ມັນຕິດຈະຫຼວດ ຕາມໄວທັນທີ ທີ່ເຮັດຜິດ, ຄົນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມັກບໍ່ຄ່ອຍຢ້ານໃນເລື່ອງຂອງເວນກຳກັນເລີຍ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ນຶກເຖິງຜົນການເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົວເອງນັ້ນໄດ້ກໍ່ລົງໄປ ບໍ່ວ່າ ເຮົາຈະເຮັດນັ້ນມັນຈະສ່ງຜົນໃນຊີວິດຂອງເຮົາສະເໝີ ເວນກຳ ປຽບຄື ສິ່ງທີ່ຕິດຕາມເຮົາຢູ່ໃກ້ໆ ນີ້ເອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເລື່ອງຂອງກຳ ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ມັກເຮັດຜິດສີນຂໍ້ 3 ນັ້ນຄື, ກາເມສຸມິດສາຈາລາເວລະມະນີ ພວກທີ່ມັກບ້າກາມ ແລະ ມັກຄົບກັບ ຜົວ ເມຍຂອງຄົນອື່ນ

ຄົນເຫຼົ່ານີ້ແລະ ລະວັງຕົວໄວ້ໃຫ້ດີເພາະຕ້ອງໄດ້ຊົດໃຊ້ກຳທີ່ກໍ່ໄວ້ຢ່າງແນ່ນອນ, ສີນຂໍ້ 3 ທີ່ເຮົາເວົ້າມານີ້ໝາຍເຖິງຫຍັງ, ກາເມສຸມິດສາຈາລາເວລະມະນີ ໝາຍເຖິງ ການລ່ວງເກີນຜູ້ອື່ນ ການເຮັດຜິດໃນກາມ ເຊິ່ງການຕັດສິນວ່າໄດ້ກະທຳຜິດໃນຂໍ້ນີ້ນັ້ນ ຈະມີອົງປະກອບໃນການຕັດສິນດັ່ງນີ້ ມີຈິດຄິດຈະລ່ວງເກີນ ພຽງແຕ່ຄິດວ່າຈະເຮັດ ກໍ່ຜິດແລ້ວ, ມີຄວາມພະຍາາຍາມ ແລະ ດຳເນີນການ ໝາຍເຖິງ ການພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າຫາ ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເຂົາສົນໃຈ ໂດຍບໍ່ສົນໃຈວ່າເຂົາຈະມີໃຜຢູ່ແລ້ວກໍ່ຕາມ ຈະໄດ້ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ບໍ່ຮູ້ ແຕ່ຂໍໃຫ້ໄດ້ເຮັດ,

ໄດ້ລ່ວງເກີນສົມປາດຖະໜາ ນັບຕັ້ງແຕ່ອະໄວຍະວະເຖິງ ການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ເປັນຕົ້ນ ຜູ້ທີ່ກະທຳຈຶ່ງຕ້ອງມີພຶດຕິກຳ ທີ່ປິດບັງ ແລະ ຊ້ອນເລັ້ນ ການກະທຳອະກຸສົນເຊັ່ນນີ້ ຜົນທີ່ຈະໄດ້ຮົບໃນຊາດນີ້ ອັນໄດ້ແກ່ ມີຜູ້ກຽດຊັງເພາະການກະທຳໃນການຜິດລູກຜິດເມຍຂອງເຂົານັ້ນຍ່ອມສ້າງຄວາມໂກດແຄ້ນ ແລະ ຄວາມເສຍໃຈໃຫ້ກັບບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນທີ່ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບເຈົ້າຈະມີສັດຕູ ແລະ ມີຄົນທີ່ກຽດຊັງ ຊີວິດບໍ່ຈະເລີນ ມີຜູ້ຄົນຄິດປອງຮ້າຍເພາະແນ່ນອນວ່າເຈົ້າໄດ້ສ້າງສັດຕູໄວ້ຫລາຍຄົນ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນມີຄວາມເຈັບຊ້ຳໃຈກັບການກະທຳຂອງເຈົ້າ

ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນເກີດຄວາມໂກດແຄ້ນເຖິງຂັ້ນທຳຮ້າຍໄດ້ ຂັດສົນສັບບໍ່ມີເງິນໃຊ້ ຫາກິນໄປເລື່ອຍໆ ຫາມື້ກິນມື້ ບໍ່ວ່າຈະເຮັດຫຍັງ ຊີວິດທີ່ເປັນຢູ່ນັ້ນກໍ່ບໍ່ມີມື້ຈະເລີນ, ອົດຢາກ ຍາກຈົນ ພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດຜິດໃນກຳໂດຍທີ່ຕັ້ງໃຈນັ້ນ ເປັນການກະທຳຂອງຕົນເອງທັງສິ້ນ ທີ່ເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພໍ ຮົກແຕ່ຕົວເອງ ບໍ່ພໍໃຈໃນສິ່ງທີ່ຕົວເອງເປັນຢູ່

ອີກທັງຢັງບຽດບຽນຄວາມສຸກຂອງຜູ້ອື່ນກາຍມາເປັນຄວາມສຸກຂອງຕົນ ຈຶ່ງເປັນການສ້າງທາງໃຫ້ຕົນເອງຕ້ອງອົດຢາກຍາກຈົນຫຼາຍ ດ້ວຍຄວາມວິຕົກກັງວົນ ເພາະເຫດທີ່ໄດ້ເຄີຍກະທຳກຳທີ່ຕ້ອງປົກປິດ ຢ້ານວ່າໃຜຈະຮູ້ເລື່ອງລາວທີ່ຕົນເອງກະທຳມາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມາຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມີແຕ່ຄວາມວິຕົກກັງວົນ, ສ່ວນເວນກຳທີ່ຈະຕ້ອງຊົດໃຊ້ເມື່ອຈາກໄປແລ້ວ ກໍ່ຄົງບໍ່ຕ້ອງໄປໃສ ນອກຈາກ ນາລົກ ນັ້ນເອງ ພໍເກີດມາຊາດໜ້າ ກໍ່ບໍ່ວ່າຈະສະບາຍ

ເພາະຕ້ອງເກີດມາຊົດໃຊ້ກຳກັບສິ່ງທີ່ຕົນເອງໄດ້ກໍ່ເອົາໄວ້ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ມັກຈະຜິດຫວັງໃນເລື່ອງຂອງຄວາມຮັກ ມີຄູ່ຮັກ ຄົນອື່ນກໍ່ຈະມາເອົາໄປ ອາດຕ້ອງກາຍເປັນເມຍນ້ອຍເຂົາ ເປັນຕົ້ນ ຫາກໃຜທີ່ກຳລັງອ່ານບົດຄວາມນີ້ແລະ ເຈົ້າກຳລັງເຮັດຢູ່ນັ້ນ ຖ້າມີໂອກາດເຈົ້າຈົ່ງຢຸດໃນສິ່ງທີ່ກຳລັງກະທຳ ເພາະເຊື່ອໄດ້ເລີຍວ່າບໍ່ມີໃຜມີຄວາມສຸກກັບສິ່ງທີ່ເຮັດຢູ່ບໍ່ມີໃຜພຶ່ງພໍໃຈໃນຖານະທີ່ກຳລັງເປັນ ຄວາມສຸກນັ້ນບໍ່ມີມື້ຢືນຍາວ ເຖິງແມ້ເຈົ້າຈະໄດ້ເຂົາມາຄອງໄດ້ຢ່າງສົມໃຈແຕ່ບາຍກຳກໍ່ຈະຕິດຕາມຕົວເຈົ້າໄປຈົນຕະຫຼອດຊີວິດ.

ສຸດທ້າຍນີ້ຢາກບອກວ່າ ຊື່ສັດ ບໍລິສຸດໃຈ ໃນເລື່ອງຂອງຄວາມຮັກ ເປັນສິ່ງທີດີຫລາຍ ແລະ ປະເສີດຫລາຍແລ້ວ ຢ່າຄິດນອກໃຈກັນໄປເລີຍ ເສຍທັງຄວາມເຊື່ອໃຈ ໄວ້ໃຈ ແລະ ຄວາມສັດທາໃນຕົວເອງລ້າໆ.