ການຮັກສາຄວາມສຳພັນໃຫ້ຍືນຍາວ ເເມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພາະມັນສະແດງເຖີງຄວາມໃສ່ໃຈ

ການຮັກສາຄວາມສຳພັນໃຫ້ຍືນຍາວ ເເມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພາະມັນສະແດງເຖີງຄວາມໃສ່ໃຈ

ການຮັກສາຄວາມສຳພັນໃຫ້ຍືນຍາວ ເເມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພາະມັນສະແດງເຖີງຄວາມໃສ່ໃຈ

ບາງຄັ້ງການຮັກສາຄວາມສຳພັນໃຫ້ຍືນຍາວ ອາດຈະຍາກພໍໆ ກັບການຫາແຟນທີ່ດີເລີຍກໍ່ໄດ້

ໃນເມື່ອເຈົ້າຫາຄົນທີ່ແມ່ນຂອງເຈົ້າພົບແລ້ວ ການຮັກສາອີກຝ່າຍໃຫ້ຢູ່ໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າໄປເລື່ອງໆ ກໍ່ສຳຄັນເຊັ່ນດຽວກັນ ດັ່ງມາເບີ່ງ 8 ວິທີ ທີ່ແດງໃຫ້ເຖີງຄວາມສຳຄັນໃນການຄົບກັນດັ່ງນີ້ :

1. ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ: ຫຼັງຈາກທີ່ເຈົ້າຄົບກັບແໂນເຈົ້າໄປດົນໆ ເຈົ້າອາດຈະຄິດວ່າເຈົ້າຮູ້ຈັກອີກຝ່າຍດີ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເບິ່ງຂ້າມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງອີກຝ່າຍ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຄວາມພິດພາດແບບນີ້ ເຈົ້າຄວນຈະເຫັນອົກເຫັນໃຈແຟນຂອງເຈົ້າ ເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ ລອງຄິດເບິ່ງວ່າຄຳເວົ້າ ຫຼື ການກະທຳຂອງເຈົ້າ ເຮັດໃຫ້ແຟນຂອງເຈົ້າເສຍໃຈຫຼືບໍ່.

2. ເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈ: ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເຈົ້າຄວນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງອີກຝ່າຍນຳ ເມື່ອເຈົ້າຜິດກັບແຟນຂອງເຈົ້າ ບາງຄົນເວົ້າວ່າ “ເຈົ້າບໍ່ຜິດທີ່ຮູ້ສຶກແບບນີ້ ແລະ ຂ້ອຍກໍ່ເຂົ້າໃຈເຈົ້າ” ຄຳເວົ້າເຊັ່ນນີ້ ອາດຈະຟັງແລ້ວເຮັດໃຫ້ສະຖານະການຮ້າຍແຮງ ແຕ່ຈິງໆແລ້ວຄຳເວົ້າເຊັ່ນນີ້ຊ່ວຍໄດ້ ເພາະແຟນຂອງເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າເຈົ້າເຂົ້າໃຈເຂົາ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ແຟນຂອງເຈົ້າລືມຄວາມຮູ້ສຶກດ້ານລົບໄປໄດ້ແດ່.

3. ຄວາມໃສ່ໃຈ ແລະ ສຸພາບໃຫ້ກຽດກັນ ແລະ ກັນ: ຫຼາຍໆຄົນເບິ່ງຂ້າມຄວາມໃສ່ໃຈ ແລະ ຄວາມສຸພາບຕໍ່ສິ່ງເລັກໆ ແຕ່ຈິງໆແລ້ວສິ່ງເລົ່ານີ້ຊ່ວຍເຈົ້າໄດ້ ໃນການຮັກສາຄວາມສຳພັນ ແລະ ຍັງສາມາດໃຊ້ເປັນວິທີງໍ້ແຟນຂອງເຈົ້າໄດ້ນຳ.

4. ຮັບຟັງຄວາວມຄິດເຫັນ: ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ເຈົ້າຄົບກັບແຟນມາດົນ ເຈົ້າຫຼົງລືມທີ່ຈະຖາມເຖິງຄວາມຄິດເຫັນຂອງແຟນເຈົ້າ ເລື່ອງເຈົ້າກໍ່ບໍ່ຍອມຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຝ່າຍຕົງຂ້າມ ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການຜິດກັນ ແລະ ເລີກກັນໄດ້.

5. ບໍ່ຄິດໄປເອງ: ເມື່ອເກີດຫຍັງຂື້ນ ຢ່າຄິດໄປເອງກ່ອນ ຢ່າຕີຕົນກ່ອນໄຂ້ ຖ້າສົງໄສ ຫຼື ມີຫຍັງຢູ່ໃນໃຈ ຢ່າລັງເລທີ່ຈະຖາມຕົງໆ ດີກວ່າການເກັບຄວາມຮູ້ສຶກໄວ້.

6. ເປັນຜູ້ໃຫ້ແດ: ໃນທຸກໆຄວາມສຳພັນມີຂອບເຂດ ຂີດຈຳກັດ ເຈົ້າບໍ່ຄວນທີ່ຈະເປັນຜູ້ຮັບພຽງຝ່າຍດຽວ ບໍ່ຄວນທີ່ຈະຄິດວ່າເຈົ້າເປັນຝ່າຍຖືກສະເໝີຜ

7. ຄວາມສຸກ:  ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າຄວາມຮັກເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ເຊິ່ງເປັນຖືກ ແຕ່ພຽງແຕ່ສ່ວນດຽວເທົ່ານັ້ນ ຄວາມສຸກທີ່ແທ້ຈິງເກີດຈາກຕົວເຈົ້າ ຢ່າສະແຫວງຫາຄວາມສຸກຈາກຄວາມສຳພັນ ແຕ່ເຈົ້າຄວນໃຫ້ຄວາມສຸກຕໍ່ຄວາມສຳພັນ ແລະ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຢ່າຟ້າວໂທດຄູ່ຮັກ ເພາະຈິງໆແລ້ວຄວາມສຸກຢູ່ກັບຕົວເຈົ້າທັງໝົດ.

8. ບໍ່ນິນທາ: ຢ່ານິນທາຄູ່ຮັກຂອງເຈົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ ເພາະຄວາມລັບບໍ່ມີໃນໂລກ ເຈົ້າອາດຈະຕົກໃຈທີ່ນັ່ງລຳບາກຖ້າແຟນຂອງເຈົ້າໄດ້ຄິດວ່າເຈົ້ານິນທາຫຍັງແດ່ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມັກຫຍັງ ເຈົ້າກໍ່ຄວນທີ່ຈະເປີດໃຈກັບແຟນເຈົ້າຈະດີກວ່າ.

ເມື່ອອ່ານແລ້ວຫວັງວ່າ ຈະເປັນປະໂຫຍດບໍ່ຫຼາຍກໍນ້ອຍໃຫ້ທຸກຄົນ.

 

ບັນເທີງ