ຂໍ້ຄິດ

ການມີໝູ່ທີ່ດີນັ້ນ ຖືວ່າເປັນບຸນວາດສະໜາດີອີກຢ່າງໜຶ່ງໃນຊີວິດນີ້

ການມີໝູ່ທີ່ດີນັ້ນ ຖືວ່າເປັນບຸນວາດສະໜາດີອີກຢ່າງໜຶ່ງໃນຊີວິດນີ້

ການມີໝູ່ຫຼາຍ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະເປັນເລື່ອງດີສະເໝີໄປ ເພາະບາງຄັ້ງໝູ່ກໍ່ມັກຈະນຳພາຄວາມວຸ່ນວາຍຫຼື ຄວາມທຸກມາສູ່ເຮົາໄດ້ໂດຍທີ່ເຮົາອາດບໍ່ຮູ້ຕົວກໍເປັນໄດ້

ການມີທີ່ດີນັ້ນ ບາງຄັ້ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຫຼາຍກໍໄດ້ ມີພຽງບໍ່ຫຼາຍກໍໄດ້ ຂໍພຽງເປັນໝູ່ທີ່ດີ ຈິງໃຈຕໍ່ກັນ ຊ່ວຍເຫຼືອກັນໃນຍາມເຮົາລຳບາກ

ແຕ່ການມີໝູ່ທີ່ທີ່ນັ້ນ ທີ່ຖືໄດ້ວ່າເປັນບຸນວາດສະໜາຢ່າງໜຶ່ງໃນຊີວິດຂອງເຮົາເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ ເພາະການມີໝູ່ທີ່ດີນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກ ແລະ ສາມາດເພິ່ງພາໄດ້ ໝູ່ທີ່ດີນັ້ນ ມັກຈະນຳພາເຮົາໄປພົບແຕ່ສິ່ງດີໆ

ເຊີ່ງມັກກໍຈະແຕກຕ່າງຈາກໝູ່ທີ່ບໍ່ດີ ມັກຈະພາເຮົາໄປພົບແຕ່ເລື່ອງຮ້າຍໆ ແຖມບໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອເຮົາອີກ ຫວັງແຕ່ຜົນປະໂຫຍດເທົ່ານັ້ນຈາກເຮົາ ບໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອຍາມລຳບາກ ປາກົດຕົວຍາມມີປະໂຫຍດເທົ່ານັ້ນ

ເພາະສະນັ້ນຖ້າເຮົາມີໝູ່ດີໆ ເຖີງຈະບໍ່ຫຼາຍກໍຕາມ ແຕ່ຄວນຮັກສາໄວ້ໃຫ້ດີ ເພາະເຮົາບໍ່ມີວັນທີ່ຈະຮູ້ດອກວ່າ ໝູ່ດີໆນັ້ນຈະຜ່ານມາໃນຊີວິດເຮົາອີກຕອນໃດ ເຮົາອາດຈະບໍ່ມີອີກກໍໄດ້ໃນຊີວິດ

ຕອນທີ່ເຮົາພົບ ຫຼື ມີໝູ່ດີໆ ເຮົາກໍ່ຮັກສາເຂົາເອົາໄວ້ ແລະ ພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈເຂົາ ແລະ ໃສ່ໃຈເຂົາໃຫ້ຫຼາຍໆ ເພາະຫາກວັນໃດທີ່ເຮົາເສຍໝູ່ໄປ ເຮົາອາດຈະບໍ່ມີວັນໄດ້ພົບໝູ່ແບບນີ້ອີກຕະຫຼອດ

ເພາະຄວາມສຳພັນທີ່ດີເຮົາຕ້ອງເລີ່ມກ່ອນ ຖ້າຢາກຮູ້ນິໄສໝູ່ທີ່ແທ້ຈິງ ທີ່ເຫຼືອ ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ໝູ່ເຮົາຄົນນັ້ນເປັນແນວໃດ ຫວັງດີ ຫຼື ຫວັງຜົນປະໂຫຍດເທົ່ານັ້ນ.