ການມີແຟນອາຍຸຫຼາຍກວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຈິດດີມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂື້ນ

ການມີແຟນອາຍຸຫຼາຍກວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຈິດດີມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂື້ນ

ການມີແຟນອາຍຸຫຼາຍກວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຈິດດີມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂື້ນ

ທຸກຄົນລ້ວນແລ້ວແຕ່ຢາກມີຄົນຮັກ ແລະ ບາງຄັ້ງເຮົາກໍບໍ່ສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າ ຄົນທີ່ເຂົ້າມາໃນຊີວິດນັ້ນຈະແກ່ກວ່າ ຫຼື ອາຍຸນ້ອຍກວ່າເຮົາ ແຕ່ຫຼາຍຄົນມັກຈະອຽງໄປທາງຄົນທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍກວ່ານັ້ນຫຼາຍ ສັງເກດໄດ້ກວ່າຄົນສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະມີແຟນອາຍຸນ້ອຍ ຫຼາຍກວ່າຈະມີແຟນທີ່ມີອາຍຸແກ່ກວ່າ.

ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ການມີແຟນອາຍຸຫຼາຍກວ່ານັ້ນມີຂໍ້ດີຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ມີຄວາມຄິດເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ສາມາດທີ່ຈະເບິ່ງແຍງເຮົາໄດ້ ແລະ ມີເຫດຜົນແບບຜູ້ໃຫຍ່ ມີຄວາມໃຈເຢັນ ບໍ່ໃຈຮ້ອນຄືກັບໄວລຸ້ນ ເປັນຄົນມຸ່ງໝັ້ນ ແລະຕັ້ງໃຈ ແລະ ຍັງມີຄວາມໝັ່ນຄົງໃນຊີວິດອີກບາງຄົນ

ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ເປັນແບບນີ້ທຸກຄົນດອກ ແຕ່ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະເປັນແບບນີ້ ແຕກຕ່າງຈາກແຟນທີ່ເດັກກວ່າ ເຮົາຕ້ອງຄອຍເບິ່ງແຍງແທນ ບາງທີກະເອົາແຕ່ໃຈ ບໍ່ມີເຫດຜົນ ແລະ ບໍມີຄວາມຄິດເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນຄິດທີ່ຈະເລືອກແຟນແກ່ກວ່າ ເພາະຢ່າງນ້ອຍເຂົາກໍ່ເຕີບໂຕ ແລະ ອາບນ້ຳຮ້ອນມາກ່ອນເຮົານັ້ນເອງ

ສະຫຼຸບສາເຫດທີ່ວ່າ ການມີແຟນທີ່ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂື້ນ ສຸຂະພາບຈິດດີຂື້ນ ນັ້ນກໍເພາະວ່າ ເຂົາເປັນຜູ້ໃຫຍ່ກວ່າ ເຂົາເອົາໃຈເຮົາດີກວ່າລຸ້ນດຽວຫຼືອາຍຸນ້ອຍກວ່າ

ເຂົາເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກເຮົາເຂົ້າໃຈຫຼາຍເລື່ອງກ່ຽວກັບເຮົາ ເອົາໃຈເຮົາ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຄົບແລ້ວ ສະບາຍໃຈໄດ້ ແລະ ມີຄວາມສຸກໄດ້ນັ້ນເອງ.

 

ບັນເທີງ