ການທີ່ບໍ່ຫຍຸ້ງເລື່ອງຂອງຊາວບ້ານ ຖືວ່າເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມສຸກໃນການໃຊ້ຊີວິດ

ການທີ່ບໍ່ຫຍຸ້ງເລື່ອງຂອງຊາວບ້ານ ຖືວ່າເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມສຸກໃນການໃຊ້ຊີວິດ

ການທີ່ບໍ່ຫຍຸ້ງເລື່ອງຂອງຊາວບ້ານ ຖືວ່າເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມສຸກໃນການໃຊ້ຊີວິດ

ກ່ອນທີ່ຈະຮູ້ເລື່ອງຂອງຄົນອື່ນ ເຈົ້າຄວນມາໃສ່ໃຈເລື່ອງຂອງຕົວເອງດີພໍຫຼືຍັງ ຄວນຢຸດກາວກ່າຍເລື່ອງຂອງຄົນອື່ນໄດ້ແລ້ວ

ເພາະເລື່ອງຂອງຊາວບ້ານຄວນຮູ້ພໍປະມານ ເພາະມັນບໍ່ແມ່ນງານ ແລະ ບໍ່ມີເງິນເດືອນ

ເຄີຍພົບຢູ່ບໍຄົນປະເພດທີ່ບໍ່ໄດ້ຖາມ ແຕ່ເຂົາມັກສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ  ກ່ອນທີ່ຈະອອກຄຳຄິດເຫັນ ຫຼື ຕຳໜິໃຜໃຫ້ຖາມຕົວເອງກ່ອນວ່າ ຮູ້ຄວາມຈິງແລ້ວຊ່ຳໃດ ຈື່ງໄປມັກວຸ້ນວາຍກັບຊີວິດຂອງຄົນອື່ນ

ບາງຄົນຫຼົງຕົວເອງ ຄິດວ່າຕົວເອງຜ່ານໂລກມາຫຼາຍ ວ່າຕົວເອງເກັ່ງ ວ່າຕົວເອງຮູ້ທຸກເລື່ອງ ໃຜເຮັດຫຍັງກໍພ້າວສະເໜິໜ້າ ທຳຕົວເປັນຜູ້ພິພາກສາ ຕັດສິນໃຈວ່າ ຄົນນັ້ນຜິດ ຄົນນີ້ຖືກ ທັງໆທີ່ບໍ່ມີໃຜຖາມ

ທຸກຄົນມີເຫດຜົນສ່ວນຕົວ ຖ້າບໍ່ຢູ່ນະຈຸດນັ້ນ ຍີ່ງບໍ່ຄວນເວົ້າຫຼາຍ ບາງທີຕົວເອງຍັງບໍ່ລອດ ດັນຍັງໄປຫາທາງອອກໃຫ້ຊາວບ້ານ

ຈະໃຫ້ຄຳປືກສາ ຕ້ອງແນ່ໃຈກ່ອນວ່າ ເຂົາຢາກຟັງຫຼືບໍ່ ເພາະພຽງຢາກຈະອວດຄວາມສະຫຼາດ ຫຼື ພຽງຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ເລື່ອງຂອງຊາວບ້ານ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີໃຜຕ້ອງການ

ເຂົາອາດຈະບໍ່ເບີ່ງວ່າເກັ່ງ ແຕ່ເຂົາຈະເບີ່ງວ່າຫຍຸ້ງບໍ່ເຂົ້າເລື່ອງ  ສອນຄົນອື່ນໄປເລື້ອຍເປື່ອຍ ຄ່ອຍຕັດສິນໃຈຄົນອື່ນຢູ່ຕະຫຼອດ ບອກຄົນອື່ນ ເຮັດແບບນັ້ນຜິດ ເຮັດແບບນີ້ຈຶ່ງຈະຖືກ ແຕ່ຕົວເອງຍັງບໍ່ມີອັນເປັນຊິ້ນເປັນອັນ

ບອກຄົນອື່ນ ໃຫ້ເຮັດແບບນັ້ນ ແບບນີ້ ແລ້ວຈະດີ ແຕ່ຕົວເອງກັບບໍ່ເຮັດຫຍັງ ຫຼື ເຮັດ ກໍເຮັດກົງກັນຂ້າມ

ຖ້າຢາກໃຫ້ໃຜທຳຕາມຈົ່ງເຮັດໃຫ້ສຳເລັດ ເປັນຕົວຢ່າງ ເພາະການກະທຳນັ້ນ ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ ແລະ ຊັດເຈນຫຼາຍກວ່າຄຳເວົ້າ ຮູ້ດີເທົ່າໃດ

ກໍບໍ່ຄວນໄປວຸ້ນວາຍ ຫຍຸ້ງເລື່ອງຂອງຄົນອື່ນໃຫ້ຫຼາຍເກີນເຫດ ຈື່ງຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດ ມີຄວາມສຸກຫຼາຍໃນຊີວິດນີ້ ບໍ່ຕ້ອງລະແວງໃຜນິນທາ ບໍ່ຕ້ອງລະແວງໃຜຈ້ອງທຳລາຍ ບໍ່ຕ້ອງລະແວງໃຜ ຈະເວົ້າບໍ່ດີໃຫ້ ຊີວີດມີແຕ່ຄວາມສຸກ.

 

ຂໍ້ຄິດ