ບັນເທີງ

ການທີ່ທໍລະມານທີ່ສຸດ ຄືການເຮັດຄືນີ້ງເສີຍ ກັບສີ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກຫຼາຍທີ່ສຸດ

ການທີ່ທໍລະມານທີ່ສຸດ ຄືການເຮັດຄືນີ້ງເສີຍ ກັບສີ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກຫຼາຍທີ່ສຸດ

ບາງເລື່ອງລາວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາອຶດອັດໃນໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄືການທີ່ເຮົາເກັບອາການໄວ້ ທັງໆທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກຫຼາຍທີ່ສຸດ ບໍ່ວ່າບັນຫາ ແບະ ເລື່ອງລາວໃດໆກໍຕາມ

ເຊີ່ງມັນເປັນອີຫຍັງທີ່ທໍລະມານຫຼາຍ ກັບການທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດຄືໜີ່ງເສີຍກັບເລື່ອງນັ້ນໆ ເພາະເຮົາຕ້ອງຝືນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເຮົາມີບໍ່ໃຫ້ມັນສະແດງອອກມາ

ແນ່ນອນກັບບາງເລື່ອງລາວ ຈົນເປັນເລື່ອງທີ່ໜັກໜາສາຫັດສຳລັບເຮົາເລີຍລະ ກັບການທີ່ຕົນເອງຕ້ອງບອກວ່າໃຫ້ອົດທົນ ທັງໆທີ່ເກືອບຈະບໍ່ໄຫວ

ເຊິ່ງບາງຄັ້ງ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາ ມັນກໍແປກດີ ທີ່ບໍ່ສາມາດຫ້າມໄດ້ ທັງໆທີ່ມັນເປັນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາ ເຮົາກໍຄວນທີ່ຈະກຳນົດມັນຕາມໃຈເຮົາເອງໄດ້

ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ມັນບໍ່ເປັນໄປແບບນັ້ນ ພໍມັນຈະຮູ້ສຶກກໍຮູ້ສຶກມາເອງ ຕາມໃຈຕົວເອງໄປແບບນັ້ນ ຊ່າງມັນເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ຮັກດີເອົາສະເລີຍ

ແຕ່ພໍບາງຄັ້ງ ເຮົາບໍ່ສາມາດສະແດງອອກຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເຮົາມີທັງໝົດອອກມາໄດ້ ໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ເຫັນ ເຮົາ ເຮັດໄດ້ພຽງເກັບຊ້ອນຄວາມຮູ້ນັ້ນໄວ້ໃນໃຈເລິກໆ

ເຊິ່ງຍີ່ງເກັບມັນໄວ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ ເຮົາກໍຍີ່ງເຈັບປວດ ທໍລະມານຫຼາຍຂື້ນເທົ່ານັ້ນ ບາງທີ່ກໍຢາກຈະປ່ອຍໄປຕາມຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນອອກມາຄືກັນ ເພາະມັນອຶດອັດຫຼາຍ

ແຕ່ເພາະຫຼາຍໆສີ່ງນີ້ແຫຼະ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ສາມາດສະແດງອອກມາໄດ້ ຍີ່ງທໍລະມານ ແລະ ເຈັບປວດ

ຕ້ອງບອກເລີຍວ່າ ໃຜບໍ່ເຄີຍຢູ່ໃນສະຖານະການແບບນັ້ນ ບໍ່ມີວັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນໄດ້ ຖ້າໃຜເຄີຍມາແລ້ວ ກໍຈະຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈມັນດີ

ສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອຶ່ນໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງເປັນກຳລັງໃຫ້ທີມງາມແອດອີກດ້ວຍ ຂໍຂອບໃຈທີ່ຕິດຕາມກັນຕຫຼອກມາ