ການທີ່ຈະໃຫ້ອະໄພໃຜ ຖືວ່າໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ຈະໃຫ້ເຊື່ອໃຈອີກຄັ້ງນັ້ນຄົງຍາກ

ການທີ່ຈະໃຫ້ອະໄພໃຜ ຖືວ່າໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ຈະໃຫ້ເຊື່ອໃຈອີກຄັ້ງນັ້ນຄົງຍາກ

ການທີ່ຈະໃຫ້ອະໄພໃຜຄົນນັ້ນ ກະຖືວ່າໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ຈະໃຫ້ເຊື່ອອີກຄັ້ງນັ້ນຄົງຍາກແນ່

ການຈະເຮັດສີ່ງໃດນັ້ນຄວນຄິດໃຫ້ດີ ເມື່ອໃດທີ່ເຮັດຜິດເຈົ້າອາດຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພ ແຕ່ເຊື່ອໄດ້ໂລດວ່າເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການເຊື່ອໃຈ ໄວ້ວາງໃຈອີກຄັ້ງແນ່ນອນ

ການທີ່ຝ່າຍໜື່ງໄດ້ກະທຳຜິດ ແລະ ອີກຝ່າຍໃຫ້ອະໄພນັ້ນມັນກໍຈະງ່າຍເເສນງ່າຍ ແຕ່ການທີ່ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການເຊື່ອໃຈ ຈາກການທີ່ເຈົ້າໄດ້ເຮັດຜິດນັ້ນ ຄົງບໍ່ງ່າຍຄືການໃຫ້ອະໄພ

ການໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໃຈນັ້ນກວ່າຈະໄດ້ມາຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນ ແຕ່ການກະທຳຄວາມຜິດພຽງຄັ້ງດຽວນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຜິດຫວັງ ແລະ ບໍ່ກ້າເຊື່ອໃຈອີກເລີຍ

ການໃຊ້ຊີວິດຄວນມີສະຕິໃຫ້ຫຼາຍ ເຮັດດີກັບຕົວເອງ ແລະ ຄົນຮອບຂ້າງໃຫ້ຫຼາຍ ຢ່າເຂົ້າໄປໃນຊີວິດຂອງຄົນອື່ນ ເພື່ອເປັນພຽງຕົວລະຄອນຕົວໜື່ງ ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະເຂົ້າໄປໃນຮູບແບບໃດກໍຕາມ ຮູບແບບໃນຄວາມສຳພັນຂອງໝູ່ຄູ່ ຫຼື ຄົນຮັກ ເມື່ອເຂົ້າມາແລ້ວຈະໂທດວ່າ ດ້ວຍກ່ອນຄວາມຮັກ

ແຕ່ເມືອຢາກໄປເຈົ້າຈະໄດ້ໄປພ້ອມກັບຄວາມປ່ອຍ ອີຫຍັງທີ່ບໍ່ເຄີຍເປັນຂອງເຮົາ ຈົ່ງຢ່າເອົາອອກໄປ ສີ່ງຂອງສີ່ງໃດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຮົາ ດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ  ຢ່ານຳອອກໄປເດີນທາງເລື້ອຍໆ ບໍ່ມີທາງຫວນກັບ ຄົນກໍເຊັ່ນກັນ ເລື່ອງບາງເລື່ອງບໍ່ວ່າຈະຜ່ານໄປເທົ່າໃດ ຫຼື ຈະພະຍາຍາມເທົ່າໃດ ກໍບໍ່ສາມາດຢ້ອນກັບໄປໄດ້.

ຈົ່ງຢ່າກັບໄປອີກຄັ້ງ ການຍອມໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້າໃຈຜິດ ເພື່ອບໍ່ຢາກອະທິບາຍອີຫຍັງຫຼາກຫຼາຍ ຄວາມຄິດຈະເຊື່ອຫຼືບໍ່ ຂື້ນຢູ່ກັບຄວາມຄິດຂອງອີກຝ່າຍຫຼື ເຈົ້າເອງເທົ່ານັ້ນ ຖ້າເຂົ້າໃຈກັນ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອະທິບາຍຫຼາຍ ເມື່ອສະພາບຮ່າງກາຍ ຈິດໃຈບໍ່ພ້ອມຢ່ານັບຖືວ່າຕົວເອງຂາດທຶນ

ໂລກໃບນີ້ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ ໃຫຍ່ຫຼາຍຈົນເຈົ້າບໍ່ສາມາດເອົາທັງຊີວິດຂອງເຈົ້າໄປວັດມັນໄດ້ ແຕ່ໃນທາງທີ່ກັບກັນໂລກໃບນີ້ຄືນ້ອຍໜ້ອຍດຽວ ນ້ອຍຂະໜາດແນມໄປທາງໃດກໍເຫັນແຕ່ຮ້ອຍຍີ້ມຂອງບາງຄົນທີ່ໃຈດຳ ເພາະສະນັ້ນເມື່ອໄດ້ພົບກັນ ຈົ່ງມີຈິດໃຈເມດຕາ ເມື່ອຢູ່ນຳກັນຄວນເຮັດຄວາມດີຕໍ່ກັນ ເມື່ອຈາກກັນ ຈົ່ງຈາກໄປຢ່າງສະງ່າງາມ ເມື່ອອຳລາ ຄວນສົ່ງຮ້ອຍຍີ້ມໃຫ້ກັນ

ເມື່ອກ່າວມາເເລ້ວຫຼາຍຄົນຖ້າອ່ານແລ້ວຄືຈະຄິດວ່າເປັນຫຍັງຄືວ່າເປັນແບບຄຳສອນຫຼາຍກວ່າ ຄືບໍ່ເວົ້າແບບທີ່ຕັ້ງຫົວຂໍ້ໄວ້ ໂອເຄ ເຮົາມາຕໍ່ເລີຍ

ເມື່ອຄວາມສຳພັນຄວາມຮັກມາຮອດຈຸດໜື່ງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໝູ່ ຫຼື ຄົນຮັກ ມີຝ່າຍໜື່ງທີ່ເຮັດຜິດໜັກຈົນກວ່າເກີນຈະໃຫ້ອະໄພ ບໍ່ວ່າເລື່ອງຕົວະ ບໍ່ຈິງໃຈ ເຮັດຕ່າງໆນາໆທີ່ເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍເຈັບປວດເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ ຈົນສຸດທ້າຍກໍຍອມໃຫ້ອະໄພ ແຕ່ການໃຫ້ໄພ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະສາມາດເປັນຄືເກົ່າໄດ້

ໂດຍສະເພາະເລື່ອງການເຊື່ອໃຈ ເລື່ອງການໄວ້ວາງໃຈ ສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ກໍຄົງຈະຍາກໆແນ່ ເພາະໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈັບໃຈຫຼາຍ ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກຫຼາຍ ທຳລາຍຈິດໃຈ ເມື່ອດີກັນເເລ້ວໃຫ້ອະໄພໄດ້ ແຕ່ຈະໃຫ້ເຊື່ອໃຈ ໄວ້ວາງໃຈອີກຄັ້ງກໍຄົງຈະຍາກໆແນ່ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ພິສູດໃຊ້ເວລາໃຫ້ເຂົາເຫັນແທ້ໆ ເຂົາຈື່ງຈະເຊື່ອໃຈອີກຄັ້ງ
ສະນັ້ນເຮັດຫຍັງກໍຄວນເຖີງຈິດໃຈຂອງອີກຝ່າຍແນ່ຈຶ່ງຈະບໍ່ເສຍໃຈພາຍຫຼັງ.

 

ຂໍ້ຄິດ