ການຄົບຊ້ອນ ບໍ່ໄດ້ເອີ້ນຄວາມຮັກດອກ ເອີ້ນວ່າຄວາມເຫັນແກ່ຕົວຕ່າງຫາກ

ການຄົບຊ້ອນ ບໍ່ໄດ້ເອີ້ນຄວາມຮັກດອກ ເອີ້ນວ່າຄວາມເຫັນແກ່ຕົວຕ່າງຫາກ

ການຄົບຊ້ອນ ບໍ່ໄດ້ເອີ້ນຄວາມຮັກດອກ ເອີ້ນວ່າຄວາມເຫັນແກ່ຕົວຕ່າງຫາກ

ເວລາທີ່ຄິດຈະຮັກໃຜ ເຮົາຄວນທີ່ຈະຮັກດຽວໃຈດຽວ ບໍ່ຄວນຄົບໃຜຫຼາຍໆຄົນໄປພ້ອມໆກັນ

ເພາະມັນປຽບເໝືອນຈັບປາສອງມື  ບາງຄົນຮູ້ຢູ່ແກ່ໃຈ ວ່າການຄົບຊ້ອນ

ມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຫ້າມໃຈເຮັດແບບນັ້ນໄດ້

ບາງທີ່ເຮົາກໍຈຳເປັນຕ້ອງເລືອກລະຫວ່າງ ຖືກໃຈ ກັບ ຖືກຕ້ອງ ບາງຄົນເລືອກຖືກໃຈ

ເພາະພວກເຂົາເຫັນແກ່ຕົວ ບໍ່ຄິດເຖີງຄົນຮັກເລີຍເຊື່ອໂລດວ່າການຄົບຊ້ອນ ບໍ່ເຄີຍນຳພາຄວາມສຸກ

ເຂົ້າມາໃນຊີວິດຮັກເຮົາເລີຍ ມີແຕ່ຈະນຳພາປັນຫາຕ່າງໆໃນຊີວີດ

ຫຼາຍຄູ່ເລີກກັນເພາະບັນຫາການນອກໃຈ ການຄົບຊ້ອນຂອງອີກຝ່າຍ

ສະນັ້ນບໍ່ຄວນເບີ່ງວ່າການຄົບຊ້ອນມັນເທ້ ມັນຄັກເພາະຕົນເອງໜ້າຕາດີ ແລະ ຖານະດີ

ເພາະມັນເປັນການບົ່ງບອກວ່າເປັນຄົນເຈົ້າສະເໜ່ ມີແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຫຼົງໄຫຼ ແລະ ຄັນມາມັກ

ແຕ່ບໍ່ມີໃຜມັກສະເໝີໄປ ບາງຄົນກະຊັງຄົນປະເພດນິ້
ເພາະຮູ້ທັງຮູ້ວ່າການຄົບຊ້ອນ

ມັນບໍ່ຊື່ສັດຕໍ່ຄວາມຮັກ ແຖມຍັງບໍ່ສາມາດຮັກໃຜໄດ້ແທ້ໆໃນຊີວິດ

ເຮັດໃຫ້ຊີວິດອາດບໍ່ມີຄວາມສຸກ ໃນຊວງເວລາທີ່ຄົບຊ້ອນ ຕ້ອງລະແວງ

ວ່າຄົນຮັກຮູ້ ຢ້ານຄວາມລັບແຕກ ບໍ່ມີຄວາມສຸກເລີຍແຖມຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ເຖີງຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ ຄວາມບໍ່ຈິງໃຈຂອງເຈົ້າ ແລະ ຄົນທີ່ຄົບກັນສຸດທ້າຍກໍຊັງເຈົ້າ ຈົບແບບບໍ່ດີ ມີແຕ່ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ.

 

ບັນເທີງ