ກັບໃຜບາງຄົນ ຖ້າຢ້ອນເວລາກັບໄປໄດ້ ບໍ່ຂໍຮູ້ຈັກກັນເລີຍຈະດີກວ່າ

ກັບໃຜບາງຄົນ ຖ້າຢ້ອນເວລາກັບໄປໄດ້ ບໍ່ຂໍຮູ້ຈັກກັນເລີຍຈະດີກວ່າ

ກັບໃຜບາງຄົນ ຖ້າຢ້ອນເວລາກັບໄປໄດ້ ບໍ່ຂໍຮູ້ຈັກກັນເລີຍຈະດີກວ່າ

ເມື່ອຄວາມຮັກ ຄວາມສຳພັນ ມາຮອດ ຈຸດອີ່ມຕົວ ຄວາມຮັກເລີ່ມຈ່າງຫາຍເລື້ອຍໆ

ຈົນມາຮອດ ຈຸດຈົບທີ່ບໍ່ສວຍງາມ ນັ້ນກໍຄືການເລີກລາກັນໄປ ເຊີ່ງ

ຄົນບາງຄົນທີ່ເຂົ້າມາໃນຊີວິດເຮົານັ້ນ ບາງຄົນກໍ່ເປັນຄວາມຊົງຈຳທີ່ດີໃຫ້ກັບເຮົາ

ແຕ່ກັບບາງຄົນເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າ ເຮົາບໍ່ນ່າໄປຮູ້ຈັກມັນເລີຍ

ຕອນທຳອິດກໍ່ລົມດີໝົດທຸກຢ່າງນັ້ນລະ ຕອນຄົບກັນໃໝ່ໆ ຄົນເຮົາມັກຈະເຜີຍດ້ານດີໆ ຫຼືພະຍາຍາມສ້າງພາບໃຫ້ຕົວເອງດູດີໄວ້ກ່ອນ ແຕ່ພໍດົນໆໄປກັບລາຍອອກເອົາຊື່ໆ

ຈະເອີ້ນວ່າພາດກໍ່ໄດ້ ກັບການທີ່ຕ້ອງມາພົບກັບຄົນແບບນີ້ ຕອນທຳອິດກໍ່ດີທຸກຢ່າງ

ຄິດວ່າເຂົາເປັນຄົນດີ ແຕ່ພໍອອກລາຍເທົ່ານັ້ນລະ ຈາກໜ້າມືເປັນຫຼັງມືເລີຍ ຈົນເຮົາມີຄວາມຄິດທີ່ແບບວ່າ ບໍ່ນ່າໄປຮູ້ຈັກກັບຄົນແບບນີ້ເລີຍ

ບໍ່ນ່າໄປຮັກກັບຄົນແບບນີ້ເລີຍ ເພາະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍໃຈຕະຫຼອດເວລາ ຖ້າຢ້ອນເວລາກັບໄປໄດ້ ກໍ່ຄົງຈະບໍ່ຢາກໄປຮູ້ຈັກ

ແຕ່ເພາະເຮົາບໍ່ສາມາດຍ້ອນເວລາໄດ້ ເລີຍຕ້ອງໄດ້ທຳໃຈ ຖ້າຫາກຈາກກັນໄປ ຕ່າງຄົນຕ່າງຢູ່ ກໍ່ຖືວ່າໝົດເວນກຳຕໍ່ກັນໄປຈະດີກວ່າກັບຄົນແບບນີ້

ຕ້ອງຝືນ ຍອມຮັບ ກັບການ ຕ້ອງຢູ່ຄົນດຽວ ບໍ່ຕ້ອງຢ່າງເຈັບໆອີກຕໍ່ໄປ

ສະນັ້ນຈື່ງວ່າ ກັບໃຜບາງຄົນ ຖ້າຢ້ອນເວລາກັບໄປໄດ້ ບໍ່ຂໍຮູ້ຈັກກັນເລີຍຈະດີກວ່າຫຼາຍ.

 

ບັນເທີງ